Početna stranica > Baza natječaja > Sedam IT STIPEndija

Baza natječaja

Sedam IT STIPEndija

Rok za prijavu: 08.10.2018.

Kontakt institucija: Sedam IT
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti

 

Sedam IT STIPEndija

Osnovne informacije

Razina studija: Preddiplomski i diplomski

Područje studiranja: FER (Zagreb), FOI (Varaždin), FERIT (Osijek), FESB (Split); UNIRI (Rijeka)

Vrsta stipendija: djelomična

Mjesto studiranja: Zagreb, Varaždin, Osijek, Split, Rijeka

Broj stipendija: minimalno jedna

Uvjeti za studente kandidate - OPĆI:
* državljani Republike Hrvatske
* redovni upis preddiplomskog i diplomskog studija FER-a u Zagrebu (svi studijski programi računalnih profila), FOI-a u Varaždinu (prednost imaju studenti smjera Informatika), FERIT-a u Osijeku (prednost imaju studenti smjera Računarstvo) ili FESB-a u Splitu (prednost imaju studenti smjera Računarstvo), UNIRI-a u Rijeci (prednost imaju studenti smjera Računarstvo)
* prosjek ocjena u dosadašnjem studiranju iznad 3,00
* aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu
* iskazan interes za rad u ICT poduzećima
* nisu korisnici druge stipendije po istoj osnovi.

Pogodnosti za odabrane studente:
* mjesečna stipendija u iznosu minimalno 1.600 KN neto u periodu od 01.11.2018. do 31.10.2019. ili do završetka studija
* mogućnost produženja perioda stipendiranja
* mogućnost učenja u praktičnoj okolini (interni seminari ili praksa po dogovoru)
* moguće zapošljavanje nakon završetka fakulteta.

Prijava se treba sastojati od:
* životopisa s uključenim opisom preferencija kandidata (u kojem području bi želio/la raditi)
* ovjerenog prijepisa ocjena svih položenih ispita
* potvrda o redovnom upisu na fakultet za akademsku godinu 2018./2019. (prvi semestar)
* kopiju indeksa
* kopiju domovnice
* izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije po istoj osnovi

Postupak odabira:
* do 08.10.2018.: zaprimanje prijava kandidata
* do 12.10.2018.: selekcija – 1. krug
(prolaze studenti čija prijava zadovoljava zadane uvjete)
* do 24.10.2018.: selekcija – 2. krug
(prolaze studenti koji zadovolje selekcijski intervju i/ili psihološku evaluaciju)
* do 31.10.2018.: potpisivanje ugovora o stipendiranju s odabranim kandidatima

Prednost kod odabira imaju slijedeći studenti, pod uvjetom da su uspješno prošli 1. i 2. krug selekcije:
* s višom prosječnom ocjenom
* mjestom rođenja iz Slavonskog Broda
* slabijeg socijalnog statusa, što se dokazuje potvrdama o zadnjoj plaći i/ili nezaposlenosti za zadnji mjesec od oba roditelja.
* prednost imaju studenti 1. ili 2. godine diplomskog studija FER-a u Zagrebu (svi studijski programi računalnih profila), FOI-a u Varaždinu (prednost imaju studenti smjera Informatika), FERIT-a u Osijeku (prednost imaju studenti smjera Računarstvo) ili FESB-a u Splitu (prednost imaju studenti smjera Računarstvo), UNIRI-a u Rijeci (prednost imaju studenti smjera Računarstvo)

Obveze odabranih studenata:
* potpisivanje Ugovora o stipendiranju te poštivanje njegovih odredbi.

Rok za prijavu: 08.10.2018.

Više o stipendiji možeš saznati na službenoj stranici.

 

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Sedam IT STIPEndija (2015)
Sedam IT STIPEndija (2014)
Sedam IT STIPEndija (2012)
Sedam IT STIPEndija (2011)
Sedam IT STIPEndija (2010)
Sedam IT STIPEndija (2009)
Sedam IT STIPEndija (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu