Početna stranica > Baza natječaja > Sedam IT STIPEndija

Baza natječaja

Sedam IT STIPEndija

Rok za prijavu: 04.10.2020.

 

Sedam IT STIPEndija 

Sedam IT STIPEndija utemeljena je kao uspomena na dragog kolegu, prijatelja i suvlasnika tvrtke Sedam IT d.o.o., Stjepana Daidžića, tragično preminulog 29. rujna 2007. godine u Zagrebu, koji je svojom dobrotom, znanjem, karizmom, veselošću, razigranošću, upornošću i vizionarstvom trajno ostavio trag na sve ljude s kojima je živio i radio.

Projektom Sedam IT STIPEndija nastojimo kontinuirano doprinositi razvoju hrvatskog društva, tako da ulaganjem u buduće ICT stručnjake dajemo studentima potencijal kojim će maksimalizirati svoj osobni uspjeh i razvoj. Ponosni smo na sve bivše i sadašnje STIPEndiste koji su svojim radom doprinijeli Sedmici i pomogli da uspomena na Stipu živi i dalje.

Osnovne informacije:

 • Rok za prijavu: 04.10.2020.
 • Rok odabira: 30.10.2020
 • Razina studija: Preddiplomski i diplomski
 • Područje studiranja: FER (Zagreb), FOI (Varaždin), FERIT (Osijek), FESB (Split), UNIRI (Rijeka), UNIDU (Dubrovnik)
 • Vrsta stipendija: djelomična
 • Mjesto studiranja: Zagreb, Varaždin, Osijek, Split, Rijeka, Dubrovnik
 • Broj stipendija: minimalno jedna

Uvjeti za studente kandidate - opći:

 • državljani Republike Hrvatske
 • redovni upis preddiplomskog i diplomskog studija FER-a u Zagrebu (svi studijski programi računalnih profila), FOI-a u Varaždinu (prednost imaju studenti smjera Informatika), FERIT-a u Osijeku (prednost imaju studenti smjera Računarstvo), FESB-a u Splitu (prednost imaju studenti smjera Računarstvo), UNIRI-a u Rijeci (prednost imaju studenti smjera Računarstvo) ili UNIDU-a u Dubrovniku (prednost imaju studenti smjera Primijenjeno/poslovno računarstvo)
 • prosjek ocjena u dosadašnjem studiranju iznad 3,00
 • aktivno služenje engleskim jezikom u govoru i pismu
 • iskazan interes za rad u ICT poduzećima 
 • nisu korisnici druge stipendije po istoj osnovi.

Pogodnosti za odabrane studente:

 • mjesečna stipendija u iznosu minimalno 1.600 KN neto u periodu od 01.11.2020. do 31.10.2020 ili do završetka studija
 • mogućnost produženja perioda stipendiranja
 • mogućnost učenja u praktičnoj okolini (interni seminari ili praksa po dogovoru)
 • moguće zapošljavanje nakon završetka fakulteta.

Prijava se treba sastojati od:

 • životopisa s uključenim opisom preferencija kandidata (u kojem području bi želio/la raditi)
 • ovjerenog prijepisa ocjena svih položenih ispita
 • potvrda o redovnom upisu na fakultet za akademsku godinu 2020./2021. (prvi semestar) 
 • kopiju indeksa
 • kopiju domovnice
 • izjavu studenta da nije korisnik druge stipendije po istoj osnovi

Postupak odabira:

 • do 04.10.2020.: zaprimanje prijava kandidata
 • do 09.10.2020.: selekcija – 1. krug (prolaze studenti čija prijava zadovoljava zadane uvjete)
 • do 22.10.2020.: selekcija – 2. krug (prolaze studenti koji zadovolje selekcijski intervju i/ili psihološku evaluaciju)
 • do 30.10.2020: potpisivanje ugovora o stipendiranju s odabranim kandidatima

Prednost kod odabira imaju sljedeći studenti, pod uvjetom da su uspješno prošli 1. i 2. krug selekcije:

 • s višom prosječnom ocjenom 
 • s mjestom rođenja iz Slavonskog Broda
 • slabijeg socijalnog statusa, što se dokazuje potvrdama o zadnjoj plaći i/ili nezaposlenosti za zadnji mjesec od oba roditelja.
 • prednost imaju studenti 1. ili 2. godine diplomskog studija FER-a u Zagrebu (svi studijski programi računalnih profila), FOI-a u Varaždinu (prednost imaju studenti smjera Informatika), FERIT-a u Osijeku (prednost imaju studenti smjera Računarstvo), FESB-a u Splitu (prednost imaju studenti smjera Računarstvo), UNIRI-a u Rijeci (prednost imaju studenti smjera Računarstvo) ili UNIDU-a u Dubrovniku (prednost imaju studenti smjera Primijenjeno/poslovno računarstvo)

Obveze odabranih studenata:

 • potpisivanje Ugovora o stipendiranju te poštivanje njegovih odredbi.

Dokumenti za prijavu: STIPEndije

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Sedam IT STIPEndija (2018)
Sedam IT STIPEndija (2015)
Sedam IT STIPEndija (2014)
Sedam IT STIPEndija (2012)
Sedam IT STIPEndija (2011)
Sedam IT STIPEndija (2010)
Sedam IT STIPEndija (2009)
Sedam IT STIPEndija (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu