Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu

Baza natječaja

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade Sveučilišta u Zagrebu

Rok za prijavu: 18.05.2007.

Kontakt institucija: Sveučilište u Zagrebu
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Natječaj za dodjelu rektorova nagradeza najbolje studentske radove i umjetnička ostvarenja u akademskoj godini 2006./2007.

Uvjeti i pravila natječaja

  • Pravo natjecanja imaju svi redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Zagrebu te apsolventi sa studentskim pravima. Istom studentu Nagrada se može dodijeliti samo jedanput.
  • U obzir će se uzimati radovi znanstvenog i stručnog karaktera odnosno umjetničko ostvarenje jednog ili više autora. Rad smije sadržajno biti vezan uz temu
    diplomskog/završnog rada, ali se neće uzeti u obzir diplomski/završni rad. 
  • Radovi se predaju dekanu visokog učilišta odnosno voditelju zajedničkih sveučilišnih studija, koji će imenovati povjerenstvo za izbor najboljih radova. Povjerenstvo će rektoru predložiti i dostaviti najkasnije do 18. svibnja 2007. samo najbolje radove, uz obrazloženje redoslijeda (rang-liste). 
  • Konačnu odluku o dodjeli Rektorove nagrade, koja se sastoji iz novčanog dijela i povelje, donosi rektor na prijedlog posebnog povjerenstva. 
  • Bude li nagrađen zajednički rad više autora (neće se uzimati u obzir radovi u kojima je sudjelovalo više od tri autora), svaki od njih dobiva povelju, a novčani se dio nagrade dijeli na jednake dijelove. 
  •  Posebna rektorova nagrada sastoji se od povelje, bez novčanog dijela.

Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama svih visokih učilišta i svih studija Sveučilišta u Zagrebu te na Internetu, www.unizg.hr.

Rektor

Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v. r.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu