Početna stranica > Baza natječaja > Grad Omiš: natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potrebama

Baza natječaja

Grad Omiš: natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potrebama

Rok za prijavu: 19.10.2007.

Kontakt institucija: Grad Omiš
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Natječaj za dodjelu novcanih potpora ucenicima i studentima slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potrebama za 2007./2008.g.

Grad Omiš u školskoj/akademskoj 2007./2008.g. dodjeljuje 10 potpora redovnim srednjoškolskim učenicima i 10 potpora redovnim studentima te potreban broj potpora za osobe s posebnim potrebama.

Visina mjesecne potpore za učenike je 500,00 kn, a za studente 700,00 kn.

Pravo natjecanja imaju

 • ucenici i studenti državljani Republike Hrvatske ciji roditelji /staratelji imaju prebivalište na podrucju Grada Omiša posljednjih pet godina, a koji su u tekucoj godini imali ukupne prosjecne mjesecne prihode po clanu kucanstva u iznosu manjem od 1.000,00 kn
 • potpuno slijepe, gluhonijeme ili nepokretne osobe bez obzira na prihode.

Pravo natjecanja nemaju

 • osobe koje se dodatno ili izvanredno obrazuju uz rad i vlastite potrebe te one koje primaju stipendiju ili drugu slicnu novcanu potporu.

U privitku pisanog prijavka koji sadrži ime i prezime te adresu pristupnika, potpis jednog
roditelja/staratelja (ako je pristupnik malodobna osoba) i broj racuna u poslovnoj banci na koji ce se doznacavati odobrena potpora, još se dostavlja:

 • potvrdu Policijske uprave o prebivalištu roditelja/staratelja na podrucju Grada Omiša u posljednjih pet godina prema danu objave natjecaja
 • potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajuci razred/godinu;
 • izjavu o sastavu kucanstva (s imenima clanova na redovnom školovanju i mjestu njihove škole/studija)
 • potvrde i druge dokaze o ukupnim primanjima clanova kucanstva u tekucoj godini racunajuci do kraja mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem se natjecaj objavljuje (npr. poslodavac, zdravstveni i mirovinski zavod, zavod za zapošljavanje, porezna uprava, centar za socijalnu skrb, sudske i upravne rješidbe i sl.)
 • svjedodžbu ili potvrdu o prosjeku ocjena u prethodnoj godini obrazovanja 
 •  dokaz o redovnom studiju drugog clana uže obitelji; 
 •  dokaze o statusu pristupnika ili clana njegove uže obitelji u kucanstvu iz: Domovinskog rata, prava temeljem invalidnosti, socijalne i zdravstvene skrbi ili drugih osobnih prava
 • izjavu da ne prima drugu stipendiju ili slicnu novcanu potporu, da prihvaca sva prava i obveze utvrdene odredbama Pravila te da ce po pozivu Gradskog poglavarstva Grada Omiša dostaviti na uvid izvornik zatraženih isprava.

Prijava na natjecaj podnosi se na adresu: Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/1, 21310 Omiš, s naznakom: «natjecaj za dodjelu potpora za otežane uvjete ucenja», a u roku 15 dana od dana objave natjecaja u «Slobodnoj Dalmaciji».

Odluku o dodjeli potpora donosi Gradsko poglavarstvo Grada Omiša o cemu ce sudionici biti pisano izviješteni.

Dodatne informacije mogu se dobiti na oglasnoj ploci Grada Omiša ili na tel. 021/755-500.

 

Materijali

Obrazac prijave i pravila (57 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Grad Omiš: natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potrebama (2006)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu