Početna stranica > Baza natječaja > Grad Omiš: natječaj za dodjelu stipendija osobito uspješnim učenicima i studentima

Baza natječaja

Grad Omiš: natječaj za dodjelu stipendija osobito uspješnim učenicima i studentima

Rok za prijavu: 19.10.2007.

Kontakt institucija: Grad Omiš
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Natječaj za dodjelu novcanih potpora ucenicima i studentima u 2007./2008.g.

Grad Omiš u školskoj/akademskoj 2007./2008.g. dodjeljuje 15 potpora namijenjenih osobito uspješnim redovnim srednjoškolskim ucenicima te 15 potpora osobito uspješnim redovnim studentima.

Visina mjesecne nagrade za ucenike je 500,00 kn, a za studente 700,00 kn.

Pravo natjecanja imaju

 • učenici i studenti državljani Republike Hrvatske ciji roditelji /staratelji
  imaju prebivalište na podrucju Grada Omiša posljednjih pet godina, te koji su u prethodnoj godini školovanja ostvarili prosjek ocjena od najmanje 4,800 u srednjoj školi i 4,000 na studiju.

Pravo natjecanja nemaju

 • učenici prvih razreda srednjih škola
 • studenti prvih godina studija
 • osobe koje se dodatno ili izvanredno obrazuju uz rad i za vlastite potrebe te oni koji primaju stipendiju ili drugu slicnu novcanu potporu za školovanje.

U privitku prijave uz osobno ime i prezime, potpis jednog roditelja/staratelja za malodobnog
pristupnika, adresu kao i broj racuna poslovne banke na koji ce se naknada uplacivati, još se dostavlja: 

 • potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajuci razred/godinu
 • svjedodžbu prethodno završenog razreda srednje škole odnosno potvrdu o prosjeku ocjena na tri decimale prethodno završene godine studija
 • potvrdu o prebivalištu za roditelje/staratelje posljednjih pet godina prema danu objave natjecaja 
 • izjavu:
  - da prihvaca sva prava i obveze iz Pravila o dodjeli novcanih potpora
  - da ne prima drugu stipendiju
  - da ce po pozivu dostaviti na uvid izvornik tražene isprave
  - o sastavu kucanstva i njegovim ukupnim primanjima u tekucoj godini
 • preslik akta o pravu iz socijalne skrbi, temeljem invalidnosti odnosno o statusu djeteta poginule, umrle, nestale ili zatocene osobe iz Domovinskog rata, te o uspjehu na državnom natjecanju pod Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa.

Prijava na natjecaj podnosi se na adresu: Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/1, 21310
Omiš, s naznakom «potpore uspješnima u ucenju», 

Prijava se mora podnjeti u roku 15 dana od dana objave Natjecaja u «Slobodnoj Dalmaciji».

Odluku o dodjeli potpora donosi Gradsko poglavarstvo Grada Omiša o cemu ce sudionici biti pisano izviješteni.

Dodatne informacije mogu se dobiti na oglasnoj ploci ili na tel. 021/755-500.

 

Materijali

Obrazac prijave i pravila (54 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Grad Omiš: natječaj za dodjelu stipendija osobito uspješnim učenicima i studentima (2006)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu