Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija Sveučilišta Johannes Gutenberg u Mainzu

Baza natječaja

Stipendija Sveučilišta Johannes Gutenberg u Mainzu

Rok za prijavu: 17.12.2007.

Kontakt institucija: Sveučilište u Zagrebu
Razina studija: kraći studijski program
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Austrija

 

Stipendija Sveučilišta Johannes Gutenberg u Mainzu

Sveučilište Johannes Gutenberg u Mainzu ponudilo je Sveučilištu u Zagrebu u okviru razmjene studenata jednu (1) stipendiju za ljetni semestar akademske godine 2007./2008. za dodiplomski studij programa ponuđenih na tom sveučilištu.

Stipendija uključuje

 • oslobađanje plaćanja školarine
 • pohađanje tečaja njemačkog jezika
 • osiguran smještaj u studentskom domu
 • novčanu potporu od 500 eura mjesečno od kojih stipendist pokrivati troškove smještaja i života u Mainzu.

Za stipendiju se mogu natjecati redovni studenti Sveučilišta u Zagrebu koji studiraju na 3. ili višoj godini studija i imaju dobar uspjeh u studiju te znanje njemačkog jezika. Zainteresirani kandidati trebaju do ponedjeljka 17. prosinca 2007. u pismohranu Sveučilišta u Zagrebu, Trg. m. Tita 14, 10000 Zagreb dostaviti sljedeće dokumente:

 • molbu na hrvatskom jeziku
 • životopis na hrvatskom i njemačkom jeziku na Europass CV obrascu dostupnom na: http://europass.cedefop.eu.int/europass/preview.action
 • opis studijskih planova na Sveučilištu Johannes Gutenberg u Mainzu na hrvatskom i njemačkom jeziku
 • preporuku dvaju profesora matičnog fakulteta na njemačkom ili engleskom jeziku
 • prijepis ocjena položenih ispita
 • potvrdu o upisanom semestru
 • potvrdu o znanju njemačkog jezika (studentima njemačkog jezika nije potrebna)

Osoba za kontakt: Ana Horvatović, stručna suradnica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, e-mail: ana.horvatovic@unizg.hr , tel. 46-98-106.

Podrobnije obavijesti o Sveučilištu Johannes Gutenberg u Mainzu dostupne su na adresi: http://www.uni-mainz.de . Rezultati natječaja objavit će se na internet stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendija Sveučilišta Johannes Gutenberg u Mainzu (2007)
Stipendija Sveučilišta Johannes Gutenberg u Mainzu (2006)
Stipendija Sveučilišta Johannes Gutenberg u Mainzu (2006)
Stipendija Sveučilišta Johannes Gutenberg u Mainzu (2005)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu