Početna stranica > Baza natječaja > Nagrada za idejna rješenja skulptura za atrij FF-a

Baza natječaja

Nagrada za idejna rješenja skulptura za atrij FF-a

Rok za prijavu: 30.05.2008.

Kontakt institucija: Sveučilište u Zagrebu
Razina studija: nije definirano
Područje studija: umjetničko područje
Mjesto studija: Hrvatska

 

Kreativne perspektive - nove ideje za stare okvire

Studentski projekt «Kretivne perspektive–nove ideje za stare okvire» nastao je kao odgovor na slabu povezanost dviju nerazdvojnih institucija i područja akademskog djelovanja– Filozofskog fakulteta i Akademije likovnih umjetnosti. Studentima oba fakulteta neophodna je kvalitetnija komunikacija i protok ideja već za vrijeme studentskih početaka. Stoga je Klub studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta odlučio osnažiti komunikaciju unošenjem studentskih radova u sam centar akademske svakodnevice Filozofskog fakulteta. Mladom naraštaju neafirmiranih umjetnika i cjelokupnom suvremenom umjetničkom stvaralaštvu u Zagrebu nedostaje mogućnost javnog izlaganja u monumentalnom formatu i prilike za hrabro promišljanje prostora i konteksta. U jednakoj mjeri, javne površine te identitet grada i društva, vape za suvremenim umjetničkim pečatom. Smatramo da se kombinacijom studentske volje, znanja, talenta i entuzijazma te podrške na institucijalnoj razini mogu napraviti značajni koraci u rješavanju nekih od navedenih problema. Želja nam je da se ovom suradnjom otvore komunikacijski kanali i stvori iskustvo, kao i poticaj za buduće zajedničke projekte.

TEMA

 • Komunikacija: od latinske riječi communicare „dijeliti”, doslovno: „učiniti javnim” (communis)
 • međuljudska razmjenu misli i informacija jednom od nekoliko metoda–verbalno, neverbalno itd., koristeći se pritom različitim strategijama
 • kretanje čestica energije između dviju točaka u prostoru
 • proces razmjene informacija između pojedinaca pomoću zajedničkih sistema simbola, znakova ili ponašanja
  • 75% svog vremena čovjek dnevno potroši na komunikaciju
  • 90% sadržaja poruke prenese se govorom tijela i intonacijom, bojom glasa itd., a tek 10% sadržaja verbalno
 • Kako uskladiti i oživjeti komunikaciju prostor–umjetnik– djelo–promatrač?
 • Specifičnost lokacije – kako karakter arhitektonskog prostora i ljudi utječe na umjetnički rad?
 • Esencijalna kvaliteta umjetničkog rada–razmjena na razini pošiljaoc–primaoc
 • Komunikacija u oba smjera – povezivanje dva različita pristupa umjetnosti; kako komuniciraju umjetnička teorija i praksa?
 • Nerazumijevanje, neshvaćanje, prepreke u svakodnevnoj/ umjetničkoj komunikaciji

Architecture is inhabited sculpture.
– Constantin Brancusi

GDJE?

Filozofski fakultet,

Sveučilište u Zagrebu,

 I. Lučića 3,

10 000 Zagreb

prostor prvog unutrašnjeg dvorišta fakultetske zgrade

Za fotografije prostora i arhitektonske nacrte zgrade pogledati na www.ffzg.hr/kspuff/  

TKO?

Na natječaj se mogu prijaviti svi redovno upisani studenti i apsolventi svih godina i smjerova Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu

KADA?

 • 3. ožujka. – 30. svibnja. – vrijeme trajanja natječaja
 • 30. lipnja. – objava rezultata natječaja
 • rujan 2008. – javna prezentacija
 • realizacija prvonagrađenog rada čim se prikupe potrebna financijska sredstva

NAGRADE

 • 1. nagrada – 5 000 kn
 • 2. nagrada – 2 000 kn
 • 3. nagrada – 1 000 kn

OCJENJIVAČKI SUD

Sedmeročlani ocjenjivački sud u sljedećem sastavu:

 • Neven Bilić, akademski kipar, viši asistent na Odsjeku za restauriranje–konzerviranje umjetnina Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu
 • Nikola Bojić, student 3. godine povijesti umjetnosti, Filozofski fakultet
 • Ines Krasić, docent, Odsjek za grafiku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu
 • Lovorka Magaš, asistentica na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu
 • Ivana Mance, asistentica, Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
 • Janka Vukmir, povjesničarka umjetnosti, predsjednica Instituta za suvremenu umjetnost u Zagrebu
 • Tonči Žarnić, dipl.ing. arhitekture, docent na Katedri za arhitektonsko projektiranje, Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

UVJETI

 • kao kandidati natječaja, u obzir dolaze djela izvedena u svim medijima
 • radovi moraju biti osmišljeni na način da podnose izloženost vanjskim utjecajima–otpornost materijala i postava na atmosferilije i vanjske uvjete
 • idejna rješenja moraju biti detaljno osmišljena (ponajviše u vidu tehničke realizacije: treba navesti planirane materijale, okvirne dimenzije, način postavljanja rada)
 • rješenja moraju voditi računa o postavljanju–nisu dozvoljene veće intervencije u zgradu fakulteta, mijenjanje/uklanjanje postojećeg zelenila
 • rješenja moraju voditi računa o sigurnosnim aspektima izlaganja u javnom prostoru
 • transport i montaža moraju se prilagoditi okvirima zadanih uvjeta

PRIJAVE MORAJU SADRŽAVATI:

 • ispunjen obrazac za prijavu (na www.ffzg.hr/kspuff i priloženo na dnu)
 • životopis
 • maketa (1:10)
 • modele (crteži i skice; priložiti i u digitalnom obliku na CD-u)
 • nepotpune, zakašnjele ili elektronskom poštom poslane prijave neće se razmatrati

Priložena dokumentacija se ne vraća, već ostaje pohranjena u arhivu Kluba studenata povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

PRIJAVE SLATI NA:

Filozofski fakultet (Klub studenata povijesti umjetnosti KSPUFF),

Sveučilište u Zagrebu,

I. Lučića 3,

10 000 Zagreb,

s naznakom: „Za natječaj Kreativne perspektive”, zaključno s 30. 5. 2008. godine, do 12 sati

KONTAKT

Za sva pitanja obratiti se tijekom ožujka voditeljima projekta:

Sanja Horvatinčić

horvatincic@yahoo.com

mob. 091/79 79 808

Nina Pisk

nina_pisk@yahoo.co.uk

mob. 091/57 41 644

Organizirano razgledavanje i upoznavanje s prostorom Filozofskog fakulteta gdje je planiran postav radova – 2 ponuđena termina 

 • 15. ožujka 2008. (subota) između 12 i 14 sati
 • 29. ožujka 2008. (subota) između 12 i 14 sati

Preporučujemo da zainteresirani ponesu foto-aparate radi stvaranja vlastite dokumentacije.

 

Materijali

obrazac za prijavu (28 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu