Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za dodjelu stipendija najboljim studentima Sveučilišta u Zagrebu

Baza natječaja

Natječaj za dodjelu stipendija najboljim studentima Sveučilišta u Zagrebu

Rok za prijavu: 05.02.2010.

Kontakt institucija: Sveučilište u Zagrebu
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija najboljim studentima Sveučilišta u Zagrebu
u 341. akademskoj godini (2009./2010.)

Sveučilište u Zagrebu dodjeljuje sto stipendija najboljim redovitim studentima Sveučilišta u
akademskoj godini 2009./2010. Unutar ovog broja određeni broj stipendija (najmanje dvije)dodijelit će se studentima s invaliditetom Sveučilišta u Zagrebu.

1. Natjecati se mogu redoviti studenti sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koji su upisali studij prije akademske godine 2009./2010. ako ispunjavaju ove uvjete:
a) da nisu stariji od 27 godina,
b) Za studente dodiplomskog studija (stari programi):

  • da imaju u dosadašnjem studiju prosječnu ocjenu najmanje 4,00
  • da nisu (bez opravdanih razloga*) ponavljali godinu studija

Za studente preddiplomskog, diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija (bolonjski programi):

  • da imaju u dosadašnjem studiju prosječnu ocjenu najmanje 4,00
  • da su u pojedinoj godini studija stekli najmanje 55 ECTS bodova

c) da nisu apsolventi ni studenti prve godine studija preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija
d) da prilože uvjerenja o upisu u zimski semestar tekuće akademske godine i ispunjavanju ostalih uvjeta

2. Prednost će:

  • od studenata dodiplomskog studija (stari programi) imati studenti viših godina studija s boljim prosjekom ocjena
  • od studenata preddiplomskog, diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija (bolonjski programi) imati studenti s boljim prosjekom ocjena iz većeg broja položenih ispita.

U slučaju izjednačenog rezultata više natjecatelja prednost će imati oni kandidati s lošijim socijalnim statusom.

3. Neće se uzimati u obzir molbe studenata prve godine niti apsolvenata. Pravo na primanje stipendije ne može ostvariti student koji prima stipendiju od drugog stipenditora.

4. Stipendija se dodjeljuje za akademsku godinu 2009./2010. a isplaćuje se u mjesečnim obrocima.

5. Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, u Vjesniku i na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu - http://www.unizg.hr , a molbe se primaju do 5. veljače 2010. Natjecatelji moraju ispuniti obrazac kojeg mogu preuzeti s internetske stranice Sveučilišta.
Potpuno i uredno ispunjeni obrazac zajedno s traženom dokumentacijom: životopisom, dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokazima o socijalnom statusu (vidi naputak), predaje se u pisarnici Rektorata ili se šalje poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, 10 000 Zagreb, Trg m. Tita 14 - s naznakom "za stipendiju". Nepotpuni i neuredno ispunjeni obrazci neće se uzimati u obzir.

6. Mjesečni iznos stipendije bit će utvrđen naknadno.

7. Odluka o dodjeli stipendija najboljim studentima objavit će se na oglasnim pločama sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, u Sveučilišnom vjesniku i na internetskoj stranici Sveučilišta.

1.b) *bolest, trudnoća

 

Materijali

Obrazac (zamolba za dodjelu stipendije) (55 kb)
Naputak za studente (63 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu