Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za preddiplomski studij na Moskovskom državanom institutu međunarodnih odnosa Ruske Federacije

Baza natječaja

Natječaj za preddiplomski studij na Moskovskom državanom institutu međunarodnih odnosa Ruske Federacije

Rok za prijavu: 10.06.2011.

Kontakt institucija: Institut za razvoj obrazovanja
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Ruska Federacija

 

Natječaj za preddiplomski studij na Moskovskom državanom institutu međunarodnih odnosa (MGIMO) Ruske Federacije

Rok: 10. lipnja 2011.
Moskovski državni institut međunarodnih odnosa (MGIMO) Ministarstva vanjskih poslova Ruske Federacije ponudio je mogućnost upisa na 1. godinu preddiplomskog studija jednom državljanu Republike Hrvatske u akademskoj 2011./12. godini.

Kandidati moraju poznavati ruski jezik u mjeri dostatnoj za usvajanje gradiva te drugi strani jezik prema normama znanja koji zahtijeva hrvatski obrazovni sustav.

Kandidati koji namjeravaju studirati međunarodne ekonomske odnosa moraju vladati dobrim znanjem matematike.

Provjera znanja ruskog jezika, drugog stranog jezika i matematike za predložene kandidate provodit će se od 27. lipnja do 3. srpnja 2011. godine na MGIMO-u. Materijali za pristupni test nalaze se ovdje.

Prijave s obveznom naznakom fakulteta na kojem bi željeli studirati treba poslati do 10. lipnja 2011. godine na adresu:

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA
Uprava za međunarodnu suradnju i europske integracije,
"Natječaj za upis na MGIMO"
Donje Svetice 38 ,
10000 Zagreb

Popis potrebnih priloga - neslužbeni prijevod-

  1. Dokument o završenom srednjem općem obrazovanju. Uz dokument o završenom srednjem obrazovanju priložiti prijevod na ruski jezik ovjeren od javnog bilježnika za ruski jezik ili u Konzularnom uredu Ruske Federacije u Hrvatskoj.
  2. Preslika putovnice
  3. 12 fotografija veličine 3x 4 cm (crno- bijele, mat)
  4. Medicinska potvrda o kroničnim bolestima
  5. Stručno mišljenje o rendgenskom snimku grudnog koša
  6. Podaci o cijepljenju (tetanus, male i velike boginje, difterija, tuberkuloza) ovjereno pečatom u medicinskoj ustanovi s navedenim datumima cijepljenja.
  7. Rezultati pretrage na sifilis
  8. Međunarodni certifikat o nezaraženosti virusom AIDSA-a
  9. Polica dobrovoljnog medicinskog osiguranja od osiguravajućeg društva koje ima svoje predstavništvo na području Ruske Federacije.

Sukladno točki 4.7. Odredbe o studentskom domu MGIMO „sa svakim studentom potpisuje se ugovor o smještaj koji se plaća za 12 ili 16 mjeseci unaprijed“.

tel.: 01/4594 558,
fax: 01/4594 316,
E-pošta: bilaterala@mzos.hr  

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu