Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za stipendije najboljim studentima Sveučilišta u Zagrebu

Baza natječaja

Natječaj za stipendije najboljim studentima Sveučilišta u Zagrebu

Rok za prijavu: 23.04.2007.

Kontakt institucija: Sveučilište u Zagrebu
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J

Natjecati se mogu redoviti studenti na jednoj od sastavnica Sveučilišta u Zagrebu, ako ispunjavaju ove uvjete:

  • da nisu stariji od 26 godina
  • da nisu (bez opravdanog razloga) ponavljali godinu
  • da im je prosjek ocjena na dosadašnjem studiju najmanje 4,00.
  1. Prednost će imati studenti viših godina studija, s boljim prosjekom ocjena, koji dokažu da su sudjelovali u znanstvenom, stručnom ili umjetničkom radu, te izvrsni studenti s težim socijalnim statusom. (Vidjeti u Naputku uz obrazac molbe).
  2. Neće se uzimati u obzir molbe studenata prve godine niti apsolvenata. Pravo na primanje stipendije ne može ostvariti student koji prima stipendiju od drugog stipenditora. 
  3. Stipendija se dodjeljuje za akademsku godinu 2006./2007. a isplaćuje se u mjesečnim obrocima. 
  4. Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama visokih učilišta Sveučilišta u Zagrebu, u Vjesniku i na Internetu, a molbe se primaju do 23. travnja 2007.
  5. Natjecatelji su dužni ispuniti obrazac koji se dobiva na vratarnici Rektorata, Trg m. Tita 14, prizemlje. Potpuno i uredno ispunjeni obrazac zajedno s traženom dokumentacijom: životopisom, prijepisom ocjena i dokazima o znanstvenom, stručnom ili umjetničkom radu i opisom i dokazima o socijalnom statusu, predaje se u pisarnici Rektorata ili se šalje poštom na adresu: Sveučilište u Zagrebu, 10 000 Zagreb, Trg m. Tita 14 - s naznakom "za stipendiju".
  6. Mjesečni iznos stipendije bit će utvrđen naknadno.
  7. Odluka o dodjeli stipendija najboljim studentima objavit će se na oglasnim pločama visokih učilišta u Zagrebu, u Sveučilišnom vjesniku i na Internetu - http://www.unizg.hr

 !! Nepotpuni i neuredno ispunjeni obrasci neće se uzimati u obzir !!

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu