Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za stipendiju Sveučilišta Paris IV za ljetni semestar akademske godine 2010./2011.

Baza natječaja

Natječaj za stipendiju Sveučilišta Paris IV za ljetni semestar akademske godine 2010./2011.

Rok za prijavu: 20.10.2010.

Kontakt institucija: Sveučilište u Zagrebu
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Francuska

 

Natječaj za stipendiju Sveučilišta Paris IV za ljetni semestar akademske godine 2010./2011.

Sveučilište Paris IV ponudilo je Sveučilištu u Zagrebu u okviru razmjene studenata jednu (1) stipendiju za ljetni semestar akademske godine 2010./2011. za dodiplomski studij programa ponuđenih na tom sveučilištu.

Sveučilište Paris IV oslobodit će stipendista plaćanja školarine. Predviđeni mjesečni troškovi života u Parizu iznose 700 eura. Sveučilište u Zagrebu dodjeljivat će stipendistu mjesečnu potporu od 400 eura.

Za stipendiju se mogu natjecati redoviti studenti Sveučilišta u Zagrebu s odslušana minimalno dva semestra i s dobrim uspjehom u studiju i znanjem francuskog jezika.

Zainteresirani kandidati trebaju do srijede, 20. listopada 2010. u pismohranu Sveučilišta u Zagrebu, Trg. m. Tita 14, 10000 Zagreb dostaviti sljedeće dokumente: 

  • molbu na hrvatskom jeziku
  • životopis na hrvatskom i francuskom jeziku na Europass CV obrascu dostupnom na: http://europass.cedefop.eu.int/europass/preview.action 
  • opis studijskih planova na Sveučilištu Paris IV na hrvatskom i francuskom jeziku 
  • preporuku dvaju profesora matičnog fakulteta na francuskom ili engleskom jeziku
  • prijepis ocjena položenih ispita 
  • potvrdu o upisanom semestru
  • potvrdu o znanju francuskog jezika (potvrda o položenom stranom jeziku struke, potvrda Francuske alijanse, Centra za strane jezike FF-a)

Osoba za kontakt: Maja Adžija, stručna savjetnica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, e-mail: maja.adzija@unizg.hr, tel. 46-98-107.

Podrobnije obavijesti o Sveučilistu Paris IV dostupne su na adresi: http://www.paris-sorbonne.fr/en/ 

Rezultati natječaja objavit će se na internet stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu