Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS 2011./2012.

Baza natječaja

Natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS 2011./2012.

Rok za prijavu: 07.03.2011.

Kontakt institucija: Sveučilište u Zagrebu
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, poslijediplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Europa

 

Natječajza sudjelovanje u Programu ERASMUS i financijsku potporu studentima koji odlaze na studijski boravak ili kombinaciju studijskog boravka i stručne prakse u ak. god. 2011./2012.

Rok za prijavu je 07. ožujka 2011.

Sveučilište u Zagrebu na temelju sklopljenih bilateralnih sporazuma s inozemnim visokoobrazovnim ustanovama raspisuje natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS i financijsku potporu studentima koji odlaze na:

 • studijski boravak u ak.god. 2011./12.
 • kombinaciju studijskog boravka i stručne prakse u ak. god. 2011./2012.

OPĆI DIO

Natječaj se odnosi na studijski boravak ili kombinaciju studijskog boravka i stručne prakse studenata Sveučilišta u Zagrebu na inozemnoj partnerskoj ustanovi u državama članicama Europske unije u akademskoj godini 2011./2012.

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti preddiplomskog, diplomskog ili postdiplomskog studija koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države EU, EFTA države + Turska), status izbjeglice, osobe bez državljanstva ili s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj.

Studenti preddiplomskih studija moraju u trenutku kada odlaze biti upisani u najmanje drugu godinu preddiplomskog studija i imati ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova.

Izvanredni studenti se mogu prijaviti na natječaj i koristiti financijsku potporu uz uvjet da za vrijeme razdoblja mobilnosti pohađaju redovni studij u punom vremenu na sveučilištu domaćinu.

Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ukoliko je njihov boravak paralelno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus sredstava pokriva samo dio troškova života na inozemnom sveučilištu.
Mjesečna financijska potpora iz Erasmus sredstava za ak.god. 2011./12. za studijski boravak ili kombinaciju studijskog boravaka i studentske prakse iznositi će 400 eura mjesečno.

Studenti s invaliditetom imaju pravo dobiti uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Potrebno je uz prijavu priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

Erasmus studenti oslobođeni su plaćanja školarine na stranim visokoobrazovnim ustanovama. Ostaju upisani na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme trajanja razdoblja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko spadaju u kategoriju studenata koji u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij.

Tijekom studija studenti mogu biti korisnici jedne financijske potpore za studijski boravak u okviru Programa cjeloživotnog obrazovanja.

Odabir kandidata provodi se na fakultetskoj razini. Povjerenstvo za odabir na razini fakulteta/akademija imenuje dekan.

U slučaju kada je program razmjene otvoren studentima dvaju ili više fakulteta Sveučilišta u Zagrebu odabir se vrši prvo na razini fakulteta a zatim na razini Sveučilišta. Odabir vrši sveučilišno povjerenstvo koje imenuje sveučilišni ECTS koordinator.

Osnovni kriteriji za odabir studenta su pismo motivacije, dosadašnje ocjene i znanje jezika. Prioritet imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u nekom programu mobilnosti za vrijeme studija.

Studenti su dužni:

 1. ispuniti i poslati on-line prijavu do zaključno 7. ožujka 2011. :
  https://unizg.moveonnet.eu/moveonline/outgoing  
  Ne preporuča se slanje online prijave zadnji dan (u slučaju problema s internetom, vaša prijava se neće moći naknadno prihvatiti !).
 2. isprintati ispunjenu on-line prijavu(prijavni obrazac) i vlastoručno potpisati.
  Zajedno s navedenom kompletnom dokumentacijom predati ECTS koordinatoru na svojoj akademiji/fakultetu (popis i kontakti u Posebnom dijelu natječaja) do 7. Ožujka 2011.

Prijavi je potrebno priložiti:

 • životopis (na Europass c.v. obrascu na engleskom jeziku)
 • pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi)
 • prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova, ovjeren u studentskoj službi matičnog fakulteta/akademije (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru.
 • dokaz o znanju jezika zemlje u koju ide ili na kojem se izvodi nastava: (1. Ako je student položio jezik na fakultetu-min.2 godine, fakultet izdaje potvrdu o dovoljnom znanju jezika, 2. Potvrdu škole stranih jezika ili 3. Potvrdu Centra za strane jezike Filozofskog Fakulteta u Zagrebu.)
 • za studente s invaliditetom – i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta

Kandidati se trebaju vrlo detaljno informirati o programu/kolegijima koje žele upisati na određenom sveučilištu ili praksi koju žele obaviti sa svojim mentorom (ako su na matičnom fakultetu/akademiji određeni mentori) i fakultetskim ECTS koordinatorom prije nego pošalju prijavu na natječaj. Posebno treba voditi računa o tome na kojem se jeziku izvodi nastava, da li je jezik poseban uvjet i o rokovima za nominaciju stranom sveučilištu(ovisi o prijavi za zimski ili/ljetni semestar).

Student se u pravilu prijavljuje samo za mjesto i područje koje je dogovorio njegov matični fakultet/akademija. Prijava na mjesto dogovoreno s drugog fakulteta/akademije je moguća, ali takva prijava podliježe dodatnim provjerama o mogućnosti prihvaćanja. Student fakulteta/akademije koja je sklopila ugovor ima prednost.

Rok za slanje on-line prijave i predaju kompletne dokumentacije ECTS koordinatoru je zaključno 7. ožujka, 2011.

Preliminarne rezultate s rang listom studenata Sveučilište će objaviti nakon završenog Natječaja

Finalni rezultati Natječaja i odluka o prihvaćenim studentima biti će objavljeni na web stranicama Ureda za međunarodnu suradnju nakon što Sveučilište dobije obavijest Agencije za mobilnost i programe EU o broju odobrenih mjesta/mjeseci za studijski boravak.

POSEBAN DIO

U posebnom dijelu ovog Natječaja navedene su:

Za vašu dodatnu informaciju:

 

Materijali

Upute za online prijave (261 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu