Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za znanstveno-tehničku suradnju Hrvatska - Austrija

Baza natječaja

Natječaj za znanstveno-tehničku suradnju Hrvatska - Austrija

Rok za prijavu: 18.05.2009.

Kontakt institucija: Institut za razvoj obrazovanja
Razina studija: program profesionalnog usavršavanja
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Austrija, Hrvatska

 

Natječaj za znanstveno-tehničku suradnju Hrvatska - Austrija

 

Cilj suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske i Saveznog ministarstva za obrazovanje, znanost i kulturu Republike Austrije intenziviranje je međunarodne znanstvene suradnje obiju zemalja i poticanje mobilnosti znanstvenika u okviru bilateralnih znanstvenih projekata.

Osobe koje imaju pravo na poticajna sredstva
Znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama.

Preduvjet za natjecanje
Definiran znanstveni projekt na kojem rade znanstvenici obiju zemalja.
Projekt treba imati osigurano osnovno financiranje.

Prioritetna područja
Projekti koji su u nacionalnom znanstvenom interesu obiju država

Posebne napomene
Posebno će biti poticani bilateralni projekti koji predviđaju uključivanje u istraživačke programe EU te proširenje u multilateralne projekte.
Posebno će biti poticano sudjelovanje mladih te znanstvenica kao i novi projekti (koji nisu bili financirani u okviru ovoga programa).

Trajanje projekta
1. siječnja 2010. - 31. prosinca 2011. godine

Rok prijave

18. svibnja 2009. godine

Financijske odredbe

U Hrvatskoj
Troškove putovanja snosi država šiljateljica; troškove boravka snosi zemlja primateljica.

Sredstva za boravak austrijskih znanstvenika u Hrvatskoj:


za kratkoročne boravke do 10 dana:

 • 73 eur/dan (uklj. troškove stanovanja)za dugoročne boravke do 3 mjeseca:

 • za znanstvenike preko 35 god. 1.200 eur/mjesec (uklj. troškove stanovanja)
 • za diplomirane od 30 g. do 35 g. 1.040 eur/mjesec (uklj. troškove stanovanja)
 • za studente i diplomirane do 30 g. 940 eur/mjesec (uklj. troškove stanovanja)


Predaja prijedloga projekta
Za svaki se projekt određuje odgovorni voditelj u Hrvatskoj i Austriji. Voditelji predaju dogovoreni prijedlog projekta zasebno u svakoj zemlji.

Prijedlog treba predati u dva primjerka:

 • prijavni obrazac
 • opis projekta (1,5 - 3 stranice) na hrvatskom i njemačkom ili engleskom jeziku
 • životopis i opis znanstvenog rada za sve hrvatske suradnike
 • popis znanstvenih publikacija
 • podaci o projektnom partneru, odnosno suradnoj ustanovi
 • opis zadaće projektnog partnera u okviru predloženog projekta


U Hrvatskoj
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Uprava za međunarodnu suradnju i europske integracije

U Austriji
Österreichischer Austauschdienst – Austrian Exchange Service Büro für Akademische Kooperation und Mobilität (ACM)
Akademic Cooperation and Mobility Unit (ACM)

Jednostrano predani prijedlozi neće biti razmatrani!

Odabir projekta/evaluacijski kriteriji Evaluaciju prijedloga obavit će nacionalni stručnjaci, polazeći od sljedećih kriterija:

 • Znanstvena vrijednost/praktična primjena
 • Kvalificiranost podnositelja projekta za provedbu projekta
 • Značaj i potreba bilateralne znanstvene suradnje (korist za znanost u objema državama te mogućnost za iskoristive rezultate i patente, licence, itd. ili za nove znanstvene spoznaje)
 • Mogućnost realizacije prijedloga projekta
 • Prioritet unutar znanstvene i tehnološke politike u Hrvatskoj
 • Eventualna mogućnost (naknadne) integracije u EU programe ili druge multilateralne programe


Rezultati će biti poznati nakon provedene evaluacije i usuglašavanja s austrijskom stranom (jesen 2009. godine).

Izvješćivanje
Nakon završetka projekta potrebno je u roku od tri mjeseca (kraj ožujka 2012.) predati završno izvješće o radu na adresu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Predaja prijedloga projekta:

U Hrvatskoj
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Donje Svetice 38
10000 Zagreb
tel. ++385 1 459 45 58
fax:++385 1 459 4316
e-mail: bilaterala@mzos.hr  
www.mzos.hr

U Austriji
Österreichischer Austauschdienst - Austrian Exchange Service Büro für Akademische Kooperation und Mobilität (ACM)
Akademic Cooperation and Mobility Unit (ACM)

Alserstrasse 4/1/15/7
A-1090 Wien
tel. ++43 1 42 77 28110
fax: ++43 1 4277 28194
e-mail: clara.groeblacher@oead.at  
http://www.oead.ac.at/_projekte/wtz/index.html
www.grants.at

Prijavni obrazac možete pronći ovdje.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu