Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija Sveučilišta u Meinzu za zimski semestar 2009./10.

Baza natječaja

Stipendija Sveučilišta u Meinzu za zimski semestar 2009./10.

Rok za prijavu: 22.05.2009.

Kontakt institucija: Sveučilište u Zagrebu
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Njemačka

 

Natječaj za stipendiju
Sveučilišta Johannes Gutenberg u Mainzu
za zimski semestar akademske godine 2009./2010.

Sveučilište Johannes Gutenberg u Mainzu ponudilo je Sveučilištu u Zagrebu u okviru razmjene studenata jednu (1) stipendiju za zimski semestar akademske godine 2009./2010. za dodiplomski studij programa ponuđenih na tom sveučilištu.
Stipendija uključuje oslobađanje plaćanja školarine, pohađanje tečaja njemačkog jezika, osiguran smještaj u studentskom domu i novčanu potporu od 500 eura mjesečno od kojih će stipendist pokrivati troškove smještaja i života u Mainzu.

Za stipendiju se mogu natjecati redovni studenti Sveučilišta u Zagrebu koji studiraju na 3. ili višoj godini studija i imaju dobar uspjeh u studiju te znanje njemačkog jezika.

Zainteresirani kandidati trebaju do petka 22. svibnja 2009. u pismohranu Sveučilišta u Zagrebu, Trg. m. Tita 14, 10000 Zagreb dostaviti sljedeće dokumente:

  • molbu na hrvatskom jeziku
  • životopis na hrvatskom i njemačkom jeziku na Europass CV obrascu dostupnom na: http://europass.cedefop.eu.int/europass/preview.action
  • opis studijskih planova na Sveučilištu Johannes Gutenberg u Mainzu na hrvatskom i njemačkom jeziku
  • preporuku dvaju profesora matičnog fakulteta na njemačkom ili engleskom jeziku
  • prijepis ocjena položenih ispita
  • potvrdu o upisanom semestru
  • potvrdu o znanju njemačkog jezika (studentima njemačkog jezika nije potrebna)

Osoba za kontakt: Ivana Žganjar, stručna suradnica Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, e-mail: ivana.zganjar@unizg.hr , tel. 46-98-106.
Podrobnije obavijesti o Sveučilištu Johannes Gutenberg u Mainzu dostupne su na adresi: http://www.uni-mainz.de.
Rezultati natječaja objavit će se na internet stranicama Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu