Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Karlovca

Baza natječaja

Stipendije Grada Karlovca

Rok za prijavu: 07.11.2014.

Kontakt institucija: Grad Karlovac
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti
Mjesto studija:

 

Stipendije Grada Karlovca

 

Za školsku/akademsku godinu 2014. / 2015. dodijelit će se:
- 5 stipendija za učenike srednjih škola u visini od 400 kuna mjesečno
- 5 stipendija za učenike srednjih škola koji se školuju za deficitarna zanimanja u visini od 400 kuna mjesečno
- 10 stipendija za studente u visini od 700 kuna mjesečno
- 10 stipendija za studente koji se školuju za deficitarna zanimanja u visini od 700 kuna mjesečno

Pravo na stipendiju mogu ostvariti redoviti učenici srednjih škola i redoviti studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
- učenici i studenti državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području grada Karlovca
- redoviti učenici najmanje drugog razreda srednje škole odnosno studenti od druge godine studija
- učenici s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu 4,00
- studenti s postignutim uspjehom 3,50 iz nastavnih predmeta položenih u prethodnoj godini studija
- učenici koji se školuju za deficitarna zanimanja s postignutim općim uspjehom u prethodnom razredu 3,00
- studenti koji se školuju za deficitarna zanimanja s postignutim uspjehom 3,00 iz nastavnih predmeta položenih u prethodnoj godini studija
- učenici da nisu stariji od 20 godina, a studenti od 25 godina
- učenici i studenti koji pravo na stipendiju ne ostvaruju kod nekog drugog subjekta (ministarstvo, županija i sl.)

Deficitarna zanimanja:
Utvrđuje se lista deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija učenicima za školsku godinu 2014. / 2015. kako slijedi:
Trogodišnji program: tokar/ica, strojobravar/ica, bravar/ica, zidar/ica, mesar/ica, pekar/ica, tesar/ica, tapetar/ica, limar/ica, krovopokrivač/ica, slastičar/ka.

Utvrđuje se lista deficitarnih zanimanja za dodjelu stipendija studentima za akademsku godinu 2014. / 2015. kako slijedi:
Sveučilišni studij: medicina, medicinska biokemija, građevinarstvo, strojarstvo, elektrotehnika i informacijska tehnologija, računarstvo, fizika, kemija, biologija, matematika i informatika.

Kriteriji za dodjelu stipendija:
- opći uspjeh
- deficitarnost zanimanja
- natjecanja
- materijalni, socijalni i zdravstveni status
- sudjelovanje roditelja u Domovinskom ratu

Podnositelji zahtjeva dužni su priložiti:
1. potvrdu o prebivalištu (original, ne stariji od 6 mjeseci)
2. rodni list (presliku)
3. domovnicu (presliku)
4. potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje
5. ovjerenu presliku svjedodžbe prethodnog razreda, a studenti ovjerenu potvrdu obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena za prethodnu godinu studija (2013./2014.)
6. izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva (obrazac podići uz zahtjev za stipendiju ili na Internet stranici grada Karlovca www.karlovac.hr)
7. službenu potvrdu o prihodima članova domaćinstva za razdoblje od 1.1. do 30. 9. tekuće godine izdana i ovjerena od strane poslodavca ili HZMO-a
8. uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove
9. ostala dokumentacija koju zatraži Povjerenstvo
- ostala dokumentacija ukoliko je posjedujete, a po kojoj učenici/studenti ostvaruju bodove
10. potvrda o redovnom školovanju brata/sestre koji žive u zajedničkom domaćinstvu
11. potvrda od nadležnog državnog tijela o sudjelovanju u Domovinskom ratu
12. rješenje o utvrđivanju invaliditeta i odgovarajuća medicinska dokumentacija
13. odgovarajuća potvrda za umrle, nestale ili nepoznate roditelje (za umrle: preslika izvoda iz matične knjige umrlih, za nepoznate: preslika rodnog lista, izjava)
14. dokaze o postignutim uspjesima na natjecanjima u protekloj školskoj/akademskoj godini 2013. / 2014. (službena potvrda nadležnog tijela smotre ili natjecanja, a koja su propisana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje te Agencije za strukovno obrazovanje).


Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom obrascu koji se može dobiti u Gradu Karlovcu, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Banjavčićeva br. 9, soba broj 4 ili na Internet stranicama grada Karlovca www.karlovac.hr kao i izjavu o članovima zajedničkog domaćinstva.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave i dostavlja se na adresu:
Grad Karlovac, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Banjavčićeva 9, Karlovac, soba broj 4 s naznakom „NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA“.

Prijedlog liste prioriteta Povjerenstvo za stipendije objavit će na oglasnoj ploči Grada Karlovca, Banjavčićeva 9 u roku od 20 dana nakon isteka roka za podnošenje prijave i na Internet stranici Grada Karlovca.

 

Materijali

Zahtjev za stipendiju (46 kb)
Zahtjev za stipendiju - deficitarna zanimanja (47 kb)
Izjava (26 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije grada Karlovca (2013)
Stipendije Grada Karlovca (2012)
Stipendije Grada Karlovca (2011)
Stipendije Grada Karlovca (2010)
Stipendije Grada Karlovca (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu