Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Kraljevice

Baza natječaja

Stipendije Grada Kraljevice

Rok za prijavu: 18.10.2013.

Kontakt institucija: Grad Kraljevica
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima

1.Predmet natječaja
Predmet natječaja je dodjela stipendija u školskoj godini 2013./2014.
Temeljem mjerila uspješnosti dodijelit će se šest stipendija učenicima srednje škole i šest stipendija studentima.
Temeljem socijalnih mjerila, uz uvažavanje uspjeha u školovanju, dodijelit će se dvije stipendije učenicima srednje škole i dvije stipendije studentima.

2.Visina učeničke stipendije je 400,00 kn, a studentske stipendije 500,00 kn mjesečno.

3.Uvjeti natječaja
Stipendija se dodjeljuje učeniku i studentu koji:

 • je državljanin Republike Hrvatske,
 • ima prebivalište na području Grada Kraljevice,
 • redoviti je učenik ili student,
 • upisao je narednu godinu školovanja,
 • ne ostvaruje stipendiju iz drugih izvora.

4.Mjerila uspješnosti

 • za učenike prvog razreda srednje škole – nagrada Grada Kraljevica u 2013. godini za postignuti uspjeh u osnovnoj školi
 • za učenike ostalih razreda srednje škole – prosječna ocjena u prethodnoj godini školovanja najmanje 4,5
 • za studente prve godine studija – nagrada Grada Kraljevica u 2013. godini za postignuti uspjeh u srednjoj školi
 • za studente ostalih godina studija – prosječna ocjena u prethodnoj godini studija najmanje 4,0.

5. Socijalna mjerila
Socijalna mjerila definirana su Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Kraljevice („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 39/12), a pri rangiranju se uvažava uspjeh u školovanju.

6.Prijava na natječaj
Prijava na natječaj treba sadržavati:

 • ispunjen pristupni obrazac, koji se može podignuti u gradskoj upravi ili na internet stranicama Grada Kraljevice www.kraljevica.hr i
 • presliku dokumenata navedenih u pristupnom obrascu.

7. Prijave kandidati dostavljaju na adresu: Grad Kraljevica, Frankopanska 1a, Kraljevica, s naznakom «za stipendiju», do 18. listopada 2013. godine. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
 

 

Materijali

Pristupni obrazac za stipendije ucenicima i studentima (31 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Kraljevice (2011)
Stipendije Grada Kraljevice (2010)
Stipendije Grada Kraljevice (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu