Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Požege

Baza natječaja

Stipendije Grada Požege

Rok za prijavu: 10.10.2014.

Kontakt institucija: Grad Požega
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano

 

******************************************************************************
NAPOMENA UREDNIŠTVA WWW.STIPENDIJE.INFO I ISPRAVAK
********************************************************************************   

Dana 13. listopada 2014. smo ispravili datum roka za prijavu sa 15.10.2014. na 10.10.2014., budući da je došlo do pogreške u objavljivanju datuma. 

Razlog za pogrešku je krivo protumačenje informacija o roku iz teksta natječaja, koje su ovako napisane u originalnom tekstu natječaja: „prijava na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u roku petnaest (15) dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu (25.09.)…“. Naime, krivo je protumačeno da se radi o petnaest radnih dana, a ne petnaest kalendarskih dana. 

Najiskrenije se ispričavamo svim korisnicima i Gradu Požegi na ovoj pogrešci. 

Uredništvo portala www.stipendije.info  
info@stipendije.info 
Zagreb, 14.10.2014.

________________________________________________________

Stipendije Grada Požege

Grad Požega dodijelit će dvanaest (12) stipendija u iznosu od 850,00 kuna mjesečno za  akademsku godinu 2014./2015. studentima koji imaju prebivalište na području Grada Požege.

I
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju studenti koji:
- imaju prebivalište na području Grada Požege
- studiraju izvan mjesta prebivališta (izvan Grada Požege)
- imaju status redovitog studenta
- imaju hrvatsko državljanstvo
- nisu korisnici druge stipendije ili studentskog kredita

Kandidati su obvezni uz prijavu na javni natječaj priložiti:

 • uvjerenje o prebivalištu
 • presliku rodnog lista
 • presliku domovnice
 • uvjerenje (potvrdu) obrazovne ustanove o upisu na redovito školovanje
 • ovjerenu presliku svjedodžbe završnog razreda srednje škole ili ovjerenu presliku indeksa, te uvjerenje  (potvrdu) obrazovne ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena i upisu u sljedeću godinu
 • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva
 • potvrdu o mjesečnim primanjima svih članova kućanstva za razdoblje od tri (3) mjeseca koja prethode ovom javnom natječaju
 • uvjerenje Porezne uprave o drugim prihodima
 • dokaz o postignućima na natjecanjima i priznanjima iz područja upisanog studija (uspjesi za prvo,
  drugo, treće mjesto na općinskim, županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima)
 • dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (student bez roditelja, učeničke i studentske potvrde za braću i  sestre i sl.)
 • izjavu da student ne prima stipendiju ili drugu potporu od neke druge pravne osobe.
   

Navedena dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.
Prijava na javni natječaj za dodjelu stipendije koja je nepravovremena, nepotpuna ili ne sadrži  potrebnu dokumentaciju neće se uzeti u razmatranje.
Prijava na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u roku petnaest (15) dana od
dana objave javnog natječaja u javnom glasilu (25.09.), na adresu: „Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada  Požega“, Trg Sv. Trojstva kbr. 1, 34 000 Požega.
 

 

Materijali

Prijava (62 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Požege (2013)
Stipendije Grada Požege (2012)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu