Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije zaklade British Scholarship Trust za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima 2017./2018.

Baza natječaja

Stipendije zaklade British Scholarship Trust za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima 2017./2018.

Rok za prijavu: 01.03.2017.

Kontakt institucija: British Scholarship Trust
Razina studija: poslijediplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Ujedinjeno Kraljevstvo

 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i zaklada „British Scholarship Trust“ pozivaju zainteresirane znanstvene novake i asistente s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od 1 do 3 mjeseca tijekom akad. g. 2017./2018. Pravo prijave imaju kandidati koji do 1. listopada 2017. neće navršiti 30 godina. Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu.
 
Prijava uključuje sljedeće priloge koje treba dostaviti u 2 (dva) primjerka (original i kopiju) na engleskome jeziku:
 
otisnuti ispunjeni prijavni obrazac dostupan na: http://www.britishscholarshiptrust.org/bstform.pdf
otisnuti ispunjeni on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na web stranici: http://www.mobilnost.hr/prijava_za_stipendiju/
prijedlog istraživačkoga projekta (1 stranica)
životopis u Europass formatu: https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae
prihvatno pismo britanske ustanove (ako je moguće) ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s odabranom institucijom;
kopiju diplome diplomskoga studija (neovjerena kopija diplome izdana na engleskome jeziku ili neovjerena kopija diplome na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
kandidati koji su u trenutku prijave upisani na poslijediplomski studij trebaju priložiti prijepis ocjena položenih ispita (neovjeren prijepis ocjena na engleskome jeziku ili neovjeren prijepis ocjena na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
dvije preporuke na engleskome jeziku zatvorene u posebnim omotnicama;
kopiju domovnice (neovjerenu);
dokaz o znanju engleskoga jezika (jedna od sljedećih mogućnosti):
a) ocjene tijekom studija (neovjerena kopija stranice u indeksu i ovjeren prijevod na engleski jezik ili potvrda fakulteta na engleskome jeziku ili potvrda fakulteta na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);
b) potvrda škole za strane jezike (na engleskome jeziku ili na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik);
c) rezultat međunarodnoga testa iz engleskoga jezika (npr. IELTS/TOEFL).
 
Kandidati u prijavnome obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih sveučilišta na kojima bi željeli realizirati stipendiju. Preporučuje se da kandidati osiguraju pismo britanskoga znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo i dostave ga zajedno s prijavom do 1. ožujka 2017.
 
U suprotnom, kada kandidat primi obavijest da je njegova prijava uvrštena u uži izbor (najkasnije u travnju 2017.), britanski znanstvenik, mentor, treba poslati prihvatno pismo izravno zakladi „British Scholarship Trust“ prije donošenja konačne odluke o dodjeljivanju stipendije.
 
Prijavu koja uključuje navedenu dokumentaciju potrebno je poslati do 1. ožujka 2017. na niže navedenu adresu. Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Ministarstvo znanosti i obrazovanja izabrat će kandidate čije će prijave biti proslijeđene u Veliku Britaniju do 1. travnja 2017. Konačnu odluku o dodjeljivanju stipendije donosi „British Scholarship Trust“ u svibnju 2017. godine. Putne troškove snosi Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a troškove boravka „British Scholarship Trust“. Ne postoji mogućnost snošenja troškova za studij na britanskom sveučilištu.
 
Detaljne informacije o stipendiji i zakladi „British Scholarship Trust“ možete pronaći na mrežnim stranicama: http://www.britishscholarshiptrust.org.
 
Korisne upute za pripremu prijavne dokumentacije možete pronaći ovdje:
http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/sudjelovanje/obrazovanje-i-osposobljavanje/erasmus-visoko-obrazovanje/bilateralni-programi/cesto-postavljana-pitanja-i-pojmovnik.
 
Prijavom na natječaj kandidati daju pristanak Agenciji za mobilnost i programe EU za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su naveli u prijavi) u svrhu provedbe natječaja i suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na web stranici Agencije.
 
Prijave se šalju poštom na adresu:
 
AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: „Stipendije za studijski boravak u Velikoj Britaniji“
tel.: +385 (1) 5497 896
e-pošta: bilaterala@mobilnost.hr

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu