Početna stranica > Baza natječaja > Sveučilište u Zagrebu - ERASMUS stipendije

Baza natječaja

Sveučilište u Zagrebu - ERASMUS stipendije

Rok za prijavu: 15.02.2012.

Kontakt institucija: Sveučilište u Zagrebu
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, poslijediplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Europa

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
na temelju sklopljenih Erasmus bilateralnih sporazuma s inozemnim visokoobrazovnim ustanovama raspisuje

NATJEČAJ
za sudjelovanje u Programu ERASMUS i financijsku potporu studentima koji odlaze na
studijski boravak u ak. god. 2012./13.

OPĆI DIO

Natječaj se odnosi na studijski boravak studenata Sveučilišta u Zagrebu na inozemnoj partnerskoj ustanovi u državama članicama Europske unije u akademskoj godini 2012./2013. Prijava za studijski boravak iznimno može uključivati kombinaciju studijskoga boravka i stručne prakse ako se održavaju na istom sveučilištu isključivo uz provjeru sa stranim sveučilištem prije prijave da je to moguće. Prijava tada uključuje jedan semestar ili trimestar studijskoga boravka i drugi semestar ili trimestar stručne prakse. Studijski boravak i stručna praksa ne mogu se obavljati istovremeno. 

Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti preddiplomskoga, diplomskoga ili poslijediplomskoga studija koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države EU, EFTA države + Turska), status izbjeglice, osobe bez državljanstva ili s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj. 

Izvanredni studenti mogu se prijaviti na natječaj i koristiti financijsku potporu uz uvjet da za vrijeme razdoblja mobilnosti budu upisani u redoviti program i pohađaju redoviti studij u punom vremenu na inozemnom sveučilištu. Studenti preddiplomskih studija moraju u trenutku odlaska na mobilnost biti upisani najmanje u drugu godinu preddiplomskoga studija i imati ostvarenih najmanje 60 ECTS bodova. 

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus sredstava pokriva samo dio troškova života na inozemnom sveučilištu. Mjesečna financijska potpora iz Erasmus sredstava za ak. god. 2012./13. iznosit će 400 eura mjesečno. Studenti s invaliditetom imaju pravo primiti uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Potrebno je uz prijavu priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta (detaljnije upute bit će objavljene uz rezultate natječaja).

Nakon odabira, odabrani studenti slabijega imovinskoga stanja imat će pravo posebne prijave za dodatnu financijsku potporu iz sredstava Sveučilišta u Zagrebu (detaljnije upute bit će objavljene uz rezultate natječaja).
Erasmus studenti oslobođeni su plaćanja školarine na inozemnim visokoobrazovnim ustanovama. Oni ostaju upisani na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati školarinu ako se nalaze u kategoriji studenata koji u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij.

Tijekom studija (1., 2., 3. stupanj) studenti mogu biti korisnici samo jedne financijske potpore za studijski boravak u okviru Erasmus potprograma Programa cjeloživotnoga učenja. Studenti ne mogu primiti financijsku potporu ako je njihov boravak paralelno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Nacionalne ili lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem.

Odabir kandidata provodi se na fakultetskoj razini. Povjerenstvo za odabir na razini fakulteta, odnosno akademija imenuje dekan. U slučaju kada je program razmjene otvoren studentima dvaju ili više fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, studenti se odabiru najprije na razini fakulteta, a zatim na razini Sveučilišta. Odabir obavlja sveučilišno povjerenstvo koje imenuje sveučilišni ECTS koordinator.
Osnovni su kriteriji za odabir studenta pismo motivacije, dosadašnje ocjene i znanje jezika. Prednost imaju oni studenti koji još nisu sudjelovali u nekom programu mobilnosti za vrijeme studija.

Studenti su dužni:

1. Ispuniti i poslati online prijavu zaključno s 15. veljače 2012. (datum primitka)
Prijavi se može pristupiti na mrežnoj stranici https://unizg.moveonnet.eu/moveonline/outgoing
Ne preporučuje se slanje online prijave zadnji dan (U slučaju problema s internetom prijava se neće moći naknadno prihvatiti!)
2. Ispunjenu online prijavu (prijavni obrazac) ispisati (isprintati), vlastoručno potpisati te zajedno s navedenom potpunom dokumentacijom predati ECTS koordinatoru na svojoj akademiji ili fakultetu do 15. veljače 2012. (datum primitka).
Prijavi je potrebno priložiti:

  • životopis (na Europass CV obrascu na engleskom jeziku)
  • motivacijsko pismo na engleskom jeziku (do 300 riječi)
  • prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova ovjeren u studentskoj službi matičnoga fakulteta ili akademije (na hrvatskom jeziku) i potvrdu o upisanom semestru
  • dokaz o znanju jezika zemlje u koju student ide ili jezika na kojem se izvodi nastava.

Prihvaćaju se sljedeće potvrde:

1. ako je student položio jezik na fakultetu (minimalno 2 godine), fakultet izdaje potvrdu o dovoljnom znanju jezika s naznakom stupnja znanja prema „Common European Framework of Reference for Languages“,
2. potvrda škole stranih jezika,
3. potvrda Centra za strane jezike Filozofskoga Fakulteta u Zagrebu.

  • za studente s invaliditetom – uz sve navedeno i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanjinvaliditeta.

Student ispunjava i šalje samo 1 prijavu u kojoj je moguće odabrati od jedan (1) do pet (5) različitih izbora stranih sveučilišta na koje želi ići. Matični fakultet ili akademija će studenta rangirati na samo jedan od odabranih izbora.
Kandidati se trebaju vrlo detaljno informirati o programu, odnosno kolegijima koje žele upisati na određenom sveučilištu i savjetovati sa svojim mentorom (ako su na matičnom fakultetu ili akademiji određeni mentori) i fakultetskim ECTS koordinatorom prije slanja prijave na natječaj. Posebno treba voditi računa o tome na kojem se jeziku izvodi nastava, je li jezik poseban uvjet, postoje li drugi dodatni uvjeti za Erasmus studente te o rokovima za nominaciju stranom sveučilištu (ovisi o tome je li prijava za zimski ili za ljetni semestar).
Student se prijavljuje samo za mjesto i područje koje je dogovorio njegov matični fakultet ili akademija. Prijava na mjesto koje je dogovorio drugi fakultet ili akademija nije moguća.
Rok za slanje online prijave i predaju potpune dokumentacije ECTS koordinatoru je 15. veljače 2012. (datum primitka!).

Preliminarne rezultate s rang-listom studenata Sveučilište će objaviti nakon završenoga natječaja, obrade odluka i rang-lista fakulteta i akademija (predviđeno krajem ožujka).
Konačni rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ureda za međunarodnu suradnju nakon što Sveučilište dobije obavijest Agencije za mobilnost i programe EU o broju odobrenih mjesta, odnosno mjeseci za studijski boravak.

POSEBAN DIO

U posebnom dijelu ovoga natječaja nalaze se:
• Popis inozemnih sveučilišta s kojima su fakulteti/akademije dogovorili mobilnost: dogovoreno područje, broj
studentskih mjesta, broj mjeseci po studentu, stupanj studija
UPUTE za online prijavu i poveznica (vrlo pažljivo pročitati)

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu