Sajam stipendija i prate?e obrazovne ponude

Stipendije.info
Početna stranica > Sajam stipendija i visokog obrazovanja > On-line sajam > Agencija za mobilnost i programe EU

Agencija za mobilnost i programe EU

Agencija za mobilnost i programe EU

AMPEU nudi brojne mogućnosti za mobilnost i međunarodnu suradnju u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja i mladih, te tako pridonosi jačanju ljudskog i demokratskog potencijala, socijalnoj koheziji te konkurentnosti hrvatskog društva. Usluge su otvorene za potrebe obrazovnih ustanova i organizacija mladih, učenike, studente, lokalne i regionalne vlasti, mlade i osobe koje rade s mladima, znanstvene ustanove, znanstvenike i istraživače, osobe na tržištu rada.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) javna je ustanova nadležna za provedbu, informiranje i savjetovanje o programima Europske unije i drugim međunarodnim programima u području obrazovanja i osposobljavanja, znanosti te područja mladih u svrhu unapređivanja kvalitete navedenih sustava i njihove internacionalizacije.

 

U nadležnosti AMPEU-a nalaze se programi, mreže i inicijative s prevladavajuće međunarodnim karakterom. Jedan od vodećih programa jest Erasmus+, najveći program EU u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta koji nudi razne mogućnosti mobilnosti za pojedince, među ostalim provođenje razdoblja ili diplomske razine studija u inozemstvu, obavljanje stručne prakse u inozemstvu, stručna usavršavanja i osposobljavanja, volontiranje i razmjene mladih.

Program Erasmus+ nudi i mogućnost uspostave međunarodnih združenih diplomskih studija i izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju, kao i mogućnost rada na zajedničkim, međunarodnim projektima dogovorenima između organizacija koje se bave obrazovanjem, osposobljavanjem ili radom s mladima. Ovakve su suradnje moguće u obliku strateških partnerstava, a provode se radi modernizacije uključenih organizacija i usavršavanja njihovih djelatnika, izrade novih kurikuluma, alata, inovativnih metoda podučavanja, izrade analiza i studija i slično.

AMPEU također podržava mreže i inicijative koje pružaju policy potporu programu Erasmus+: Europass, Eurodesk, Euroguidance, ECVET, eTwinning i Europsku oznaku jezika te provodi i programe visokoškolske mobilnosti: Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije (CEEPUS) i Bilateralni program akademske mobilnosti.

U području znanosti AMPEU je aktivna u provedbi programa Obzor 2020., najvećeg programa Europske unije za istraživanje i inovacije, na način da većina nacionalnih osoba za kontakt, koje informiraju i savjetuju o tematskim područjima programa, djeluje u okviru Agencije. U Agenciji djeluje i Euraxess uslužni centar koji pomaže stranim istraživačima i znanstvenicima prilikom dolaska u Hrvatsku na rad na znanstvenim projektima.

KONTAKT I INFORMACIJE

info@mobilnost.hr

www.mobilnost.hr

www.obzor2020.hr

AMPEU će ove godine na Sajmu stipendija predstaviti projekt K internacionalizaciji obrazovanja – Sudjelovanje Republike Hrvatske u Programu za cjeloživotno učenje. Riječ je o prvom nacionalnom istraživanju sa svrhom analize utjecaja Programa za cjeloživotno učenje u razdoblju 2009. - 2013. na sudjelujuće ustanove u smislu internacionalizacije obrazovanja.

 

 

Saznajte sve o stipendijama na jednom mjestu!

© Institut za razvoj obrazovanja, 2017.