Sajam stipendija i prate?e obrazovne ponude

Stipendije.info
Početna stranica > Sajam stipendija i visokog obrazovanja > On-line sajam > Grad Zadar

Grad Zadar

Grad Zadar

Stipendije Grada Zadra

O nama

Grad Zadar dodjeljuje stipendije od svog osnutka, svake godine po 115 novih stipendija. 30 stipendija namijenjeno je učenicima srednjih škola, 15 za učenike srednjih škola i 15 za učenike srednjih škola koji se školuju za strukovna zvanja, a 85 studentima. 25 stipendija dodjeljuje se studentima prve godine studija, 30 studentima viših godina, te 30 stipendija za studente koji se školuju za deficitarna zvanja (15 za studente prve godine, 15 za studente viših godina studija). Gradonačelnik Grada Zadra svake godine donosi novu listu deficitarnih zvanja.

Stipendije Grada Zadra namijenjene su darovitim učenicima i studentima.

TKO MOŽE OSTVARITI PRAVO NA STIPENDIJU  GRADA ZADRA?

Pravo na Stipendiju mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji nisu ostvarili pravo na apsolventski staž:

 • ako su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Zadra
 • ako imaju status redovnog učenika ili studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta
 • ako upisuju preddiplomski studij,integrirani preddiplomski i diplomski studij, preddiplomski stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i nisu stariji od 25 godina, odnosno 27 godina ako upisuju diplomski studij
 • ako prethodno nisu koristili Stipendiju za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja;
 •  ako se školuju za neko od deficitarnih zvanja, a udovoljavaju uvjetima iz prethodnih stavaka.

KRITERIJI

Glavni kriteriji prilikom odabira kandidata za dodjelu stipendije:

 • opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja (za studente prve godine i uspjeh tijekom srednjoškolskog školovanja, ukoliko su sve razrede srednje škole završili odličnim uspjehom)
 • sudjelovanje  na natjecanjima
 • objavljeni radovi ili priznati patenti/izumi
 • osvojene nagrade
 • upis  na neku od umjetničkih akademija,
 • socijalno - materijalno stanje (također i kao korektivni kriterij)

Uvjeti stipendije

Učenici potpisuju ugovor o stipendiranju na vrijeme trajanja školovanja, odnosno za školske godine koje su preostale, a pravo na nastavak primanja stipendije, bez ponavljanja natječajnog postupka, u okviru programa za koji su stipendirani, ostvaruju ako školsku godinu završe najmanje prosječnom ocjenom 4,50. Učenici koji školsku godinu završe prosječnom ocjenom manjom od 4,00 dužni su vratiti primljeni iznos stipendije u toj školskoj godini.

Studenti preddiplomskih i diplomskih studija ugovor o stipendiranju potpisuju na vrijeme trajanja obrazovnog razdoblja, odnosno za studijske godine koje su preostale.

Studenti preddiplomskih i diplomskih studija za nastavak primanja stipendije moraju steći uvjete za upis više godine studija ili pravo polaganja svih ispita/kolegija s više godine studija. Po završetku obrazovnog razdoblja studentu se ostavlja godina dana za polaganje ispita i obranu diplomskog rada.

Studenti koji prelaze sa preddiplomskog na diplomski studij pravo na nastavak isplate stipendije, bez ponavljanja natječajnog postupka, ostvaruju ukoliko se taj prijelaz dogodi u razdoblju ne dužem od godine dana.

Ukoliko student ne upiše višu godinu studija ili ne stekne pravo polaganja svih ispita/kolegija s više godine studija, odnosno ukoliko ne stekne propisani broj bodova u obrazovnom razdoblju kao i ako ne diplomira u ostavljenom roku, dužan je vratiti primljeni iznos stipendije za studijske godine za koje nije ostvario propisani broj bodova (jedna studijska godina 60 ECTS bodova), odnosno nije stekao diplomu u roku od godine dana po završetku obrazovnog razdoblja.

Kako do stipnedije Grada Zadra

Povjerenstvo za dodjelu stipendija i odobravanje drugih oblika potpore učenicima i studentima, tijekom studenog tekuće godine, raspisuje javni natječaj za dodjelu stipendija, čime započinje postupak dodjele.

Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se u dnevnim i tjednim novinama, na službenoj stranici web stranici i Oglasnoj ploči Grada Zadra.

Natječaj za dodjelu Stipendije sadrži:

 • broj stipendija za učenike
 • broj stipendija za studente
 • broj stipendija za deficitarna zvanja kao i popis deficitarnih zvanja
 • visinu Stipendije za sve kategorije
 • rok u kojem se podnose prijave na natječaj i dokumentaciju koju treba priložiti
 • kriterije na temelju kojih će se obaviti odabir između prijavljenih kandidata
 • ostalo (ukoliko tako odredi Povjerenstvo ili Gradonačelnik Grada Zadra)

Kontakt
Upravni odjel za odgoj i školstvo
Ivana Guglielmini, pomoćnica pročelnika
Tel.: 023/208-067
e-mail: ivana.guglielmini@grad-zadar.hr

Ivan Bezinović, viši stručni suradnik II za školstvo
Tel.: 023/208-073
e-mail: ivan.bezinovic@grad-zadar.hr

Više o stipendijama možete pročitati na poveznici.

 

 

Saznajte sve o stipendijama na jednom mjestu!

© Institut za razvoj obrazovanja, 2021.