Sajam stipendija i prate?e obrazovne ponude

Stipendije.info
Početna stranica > Sajam stipendija i visokog obrazovanja > On-line sajam > Ministarstvo obrane RH

Ministarstvo obrane RH

Ministarstvo obrane RH

Vojni studijski programi

Ako se želite školovati kao stručni kadar za Oružane snage RH, upišite vojne studijske preddiplomske programe: vojno vođenje i upravljanje ili vojno inženjerstvo

Vojni studiji su preddiplomski sveučilišni studiji namijenjeni za obrazovanje budućih časnika Oružanih snaga RH (OSRH). Razvijeni su u suradnji OSRH i Sveučilišta u Zagrebu, a prvostupnike po završetku ovih studija čeka siguran posao u postrojbama OSRH, na mjestima prvih časničkih dužnosti.        
Radi se o sljedećim studijskim preddiplomskim programima:

·         smjer vojnog vođenja i upravljanja (VviU)

·         smjer vojnog inženjerstva (VI).

Studijski programi traju četiri godine, a programi se, svaki pojedinačno, vrednuju s 240 ECTS bodova.
Vojno obučni sadržaji provode se kroz vojne kampove, vojno-stručnu praksu i stažiranje.

Studentima su osigurani stipendija, smještaj i prehrana, literatura, vojna odora i sportska oprema i naknada putnih troškova.         

Nastava za oba smjera se izvodi u prostorima Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" u Zagrebu i nastavno-obučnim središtima Hrvatske kopnene vojske.  

Studij vojnog vođenja i upravljanja (VviU)

Studij vojnog vođenja i upravljanja (VviU) primarno je usmjeren na društveno područje, a u program su, uz tipične akademske sadržaje, uključeni i cjeloviti vojnoobučni i vojnostručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Oružanim snagama RH.         

Nositelj studija za vojno vođenje i upravljanje je Fakultet političkih znanosti.

Nakon završetka smjera vojnog vođenja i upravljanja, stječe se akademski naziv prvostupnik vojnog vođenja i upravljanja.

Studij Vojno inženjerstvo (VI)

Studij vojno inženjerstvo (VI) primarno je usmjeren na tehničko područje, a u program su uz tipične akademske sadržaje uključeni i cjeloviti vojnoobučni i vojnostručni sadržaji za postizanje traženih kompetencija za prvu časničku dužnost u Hrvatskoj kopnenoj vojsci (HKoV).     

Nositelj studija za vojno inženjerstvo predmeta je Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Nakon završetka smjera vojnog inženjerstva, stječe se akademski naziv prvostupnik vojnog inženjerstva.       
 

Uvjeti za upis

Uz kriterije uspjeha u srednjoj školi i na državnoj maturi, kandidati za oba studijska smjera trebaju ispuniti i određene zdravstvene, psihofizičke i sigurnosne kriterije, nužne za časničko zvanje.      

Nakon upisa, a prije početka nastave budući studenti koji upišu vojne studije biti će pozvani na Pripremni kamp, gdje će se upoznati s radom Oružanih snaga RH.  
 

Profesionalni razvoj

U okviru profesionalnog razvoja, časnici se upućuju na slijedno više razine obrazovanja časnika i specijalističke tečajeve u zemlji i inozemstvu, čijim završetkom zadovoljavaju uvjete za promicanje u viši čin i na višu zapovjednu dužnost. 

Diplomski studij možete nastaviti ili po programu intergranske zapovjedno stožerne razine obrazovanja koji nosi 60 ECTS bodova ili po jednom od diplomskih programa na sveučilištu, koji je najbliži području završenog preddiplomskog studija.        

Završetkom diplomskog studija možete nastaviti poslijediplomski specijalistički doktorski studij na Ratnoj školi, kao najvišoj razini obrazovanja časnika ili na nekom od interdisciplinarnih poslijediplomskih doktorskih studija na sveučilištu.

Detaljne informacije o novim studijskim programima možete dobiti na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" na tel. 01/3784-812, 01/3784-814, e-mail:  zlovasen@morh.hr i hvu.morh.hr, te na Sveučilištu u Zagrebu na tel. 01/4564-111, e-mail: vojni@unizg.hr.      
 

Dodatne informacije:

Sveučilište u Zagrebu - Vojni studiji  

Ministarstvo obrane - Studijski programi

Program kadet - vojni pilot

Kadeti - vojni piloti su stipendisti Oružanih snaga na preddiplomskom studiju aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, kojima su uz stipendiju, plaćeni i ostali troškovi studiranja

Kadet - vojni pilot je stipendist Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH), koji svoja prava i obveze ostvaruje ugovorom s Ministarstvom obrane (MORH) o školovanju, odnosno stipendiranju na preddiplomskom studiju aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, sukladno oglasu koji raspisuje MORH jednom godišnje u dnevnom tisku.   
 

Školovanje kadeta

Školovanje kadeta-vojnog pilota na fakultetu odvija se prema istom programu kao i za ostale polaznike visokoškolskih institucija uz dodatak programa vojne obuke, odnosno dijela programa u kojem će kadeti izučavati nastavne sadržaje specifične za vojni poziv u vojnim kampovima te kroz nastavne module za OSRH.           

Tijekom studiranja kadetima je osigurana stipendija, smještaj i prehrana, literatura, vojna odora i sportska oprema, te naknada putnih troškova.          
 

Prijava

Kandidat za kadeta-vojnog pilota mora se prijaviti na oglas MORH-a raspisan u javnim glasilima.         

Prijava kandidata za kadeta mora sadržavati:

·         zamolbu sa životopisom, adresom i brojem telefona

·         presliku domovnice i rodnog lista

·         presliku svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole ili uvjerenje o njezinom pohađanju

·         uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak kod nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci

·         potvrdu o upisanom prvom semestru na fakultetu navedenom u natječaju (dostavlja se nakon upisa na fakultet u srpnju tekuće godine).

Uvjeti za prijam

Kandidat koji želi postati dio programa civilno-vojnog školovanja za kadeta-vojnog pilota mora zadovoljiti sljedeće uvjete:

·         isključivo državljanstvo Republike Hrvatske

·         najviše navršenih 20 godina života do kraja kalendarske godine u kojoj se objavljuje natječaj

·         upisana prva godina redovitog studija (u srpnju godine za koju se raspisuje natječaj)

·         ispunjavanje propisanih kriterija za kadeta temeljem psihologijskog ispitivanja i zdravstvenih pregleda

·         zadovoljavanje sigurnosnih kriterija.

Tijek aktivnosti od prijave do prijema u kadete OS RH

Kandidat za kadeta-vojnog pilota mora se prijaviti na oglas MORH-a raspisan u javnim glasilima.         

Kandidati koji zadovolje uvjete natječaja pozivaju se na psihologijsko testiranje, a zatim na specijalističke liječničke preglede u Institut zrakoplovne medicine u Zagrebu. Svi koji zadovolje na liječničkim pregledima bit će obaviješteni putem područnog odsjeka za poslove obrane.      

Kandidati će biti pozivani na psihologijska testiranja i liječničke preglede prije upisa na fakultet. 

Kandidat za kadeta-vojnog pilota mora upisati Fakultet prometnih znanosti, a potvrdu o upisanom fakultetu kandidat mora priložiti svojoj prijavi u matičnom područnom odsjeku za poslove obrane. U protivnom neće biti pozvan na daljnji selekcijski postupak.

Kandidati za kadete-vojne pilote, koji su prošli sve prethodne korake, bit će pozvani na selekcijsko (probno) letenje na zrakoplovu tipa ZLIN-242L i potom selekcijski kamp, o čemu potpisuju predugovore s MORH-om.   

Školovanje kadeta-vojnih pilota traje pet godina, a obuhvaća studiranje na fakultetu te temeljnu časničku izobrazbu.      
 

Profesionalni razvoj

Nakon završenog civilnog školovanja, a prije dobivanja časničkog čina, kadet-pilot se upućuje na časničku izobrazbu i stažiranje u postrojbi.      

Tijekom karijere, časnik OSRH ima mogućnost i obvezu neprestanog usavršavanja stručnim tečajevima i tečajevima stranih jezika u zemlji i inozemstvu.      

Detaljne informacije o programu Kadet-vojni pilot možete dobiti u Središnjici za upravljanje osobljem na tel. 01/3784-812, 01/3784-814, e-mail:  prijam_dvs@morh.hr ili u područnim odjelima i odsjecima za poslove obrane prema mjestu prebivališta.   

Popis područnih odjela i odsjeka za poslove obrane.          
 

Dodatne informacije:

Ministarstvo obrane - Postani kadet - pilot

 

 

Saznajte sve o stipendijama na jednom mjestu!

© Institut za razvoj obrazovanja, 2017.