Sajam stipendija i prate?e obrazovne ponude

Stipendije.info
Početna stranica > Sajam stipendija i visokog obrazovanja > On-line sajam > Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci

O nama

Povijest riječkog visokog školstva započela je u 17. stoljeću, a osnutkom Sveučilišta u Rijeci 1973. godine višestoljetna tradicija visokoga školstva dobiva svoj formalni ustroj. Posljednjih desetak godina Sveučilište doživljava snažan zamah koji se očituje kroz projekte kao što su izgradnja Kampusa, osiguravanje infrastrukture za znanstvena istraživanja, a porastom entuzijazma i samosvijesti riječke akademske zajednice Sveučilište u Rijeci sve je bliže visokim europskim standardima i cilju da postane istraživačko sveučilište usmjereno k učinkovitom i kvalitetnom transferu znanja i održivom razvoju cjelokupne zajednice. Sveučilište u Rijeci u svojem sastavu ima deset fakulteta, jednu akademiju, četiri odjela, Sveučilišnu knjižnicu,  Studentski centar, Zakladu Sveučilišta, Znanstveno-tehnologijski park, Tehnološko-inovacijski centar te niz centara i zajedničkih službi.

Sveučilište u Rijeci razvija sustav stipendiranja i kreditiranja studenata kao neodvojivi dio suvremenog visokoškolskog obrazovanja s ciljem povećavanja pristupa visokom obrazovanju, poboljšanja uspješnosti studiranja i znanstvenog istraživanja te potpore strateškim i razvojnim ciljevima Sveučilišta.  Sveučilište u Rijeci sudjeluje i u programu Erasmus od akademske godine 2009./2010., a kroz šest akademskih godina više od 500 studenata Sveučilišta u Rijeci boravilo je na inozemnim visokoškolskim institucijama u nekoj od zemalja članica EU u svrhu studijskog boravka ili obavljanja stručne prakse, u trajanju od 3 mjeseca do godine dana. Svi natječaji za stipendiranje i kreditiranje studenata objavljuju se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci. 

Programi stipendiranja studenata Sveučilišta u Rijeci

Cilj sustava stipendiranja Sveučilišta u Rijeci  je unaprijediti pristup studijima i pravednost postupanja prema ranjivim skupinama, poboljšati studentski standard te olakšati studiranje u vremenima gospodarske krize u kojima studiranje predstavlja značajno financijsko opterećenje mnogim obiteljima. Stipendije i potpore su namijenene redovititim studentima preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih, diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija te poslijediplomskih studija Sveučilišta u Rijeci.

Vrste stipendija:

 1. Stipendije za izvrsnost namijenjene su redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci po kriteriju izvrsnosti; 1.000,00 kn mjesečno.
 2. Stipendije za redovite studente diplomskih studija Sveučilišta u Rijeci za pokriće troškova života; 1.000,00 kn mjesečno.
 3. Stipendije za strane studente koji nisu državljani zemalja članica Europske unije za pokriće troškova života; 1.000,00 kn mjesečno.
 4. Stipendije za podzastupljene studente namijenjenje su redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci koji pripadaju podzastupljenim skupinama u skladu s rezultatima istraživanja EUROSTUDENT, a namijenjene su promicanju socijalne dimenzije visokog obrazovanja za pokriće troškova života; 1.000,00 kn mjesečno.
 5. Stipendije za STEM/IT namijenjene su redovitim studentima preddiplomskih i diplomskih studija u tehničkim, biomedicinskim,  biotehničkim i prirodnim znanostima te u informacijsko-komunikacijskom području i u interdisciplinarnim studijima vezanim uz ova područja za pokriće troškova participacije.
 6. Stipendije Fonda Aleksandar Abramov namijenjene su redovitim studentima slabijeg imovinskog statusa za pokriće troškova studija (školarine) u okviru programa „Solidarnost“.
 7. Potpora doktorandima za realizaciju projekata s ciljem ostvarivanja strateških ciljeva Sveučilišta u Rijeci namjenjene su doktorandima/studentima Sveučilišta u Rijeci; potpora iznosi 10.000,00 kn.

Sveučilište u Rijeci svake godine dodjeljuje Rektorove nagrade (15 Rektorovih nagrada za izvrsnost te posebnu Rektorovu nagradu studentu generacije, 1 Rektorovu nagradu za sport, 1 Rektorovu nagradu za studenta volontera godine, 1 Rektorovu nagradu za studentski aktivizam i 3 Rektorove nagrade za studentski stručni / znanstveni / umjetnički rad). Nagrade se sastoje od priznanja i jednokratne novčane nagrade u iznosu od 1.000,00 kn.

Kontakti i informacije                                                    

Sveučilište u Rijeci – Centar za studije

Trg braće Mažuranića 10, Rijeka

tel.+385 (0)51 584-857, +385(0)51 584-854, +385(0)51 584-850

e-mail: studiji@uniri.hr

www.uniri.hr

Međunarodna razmjena studenata

Sveučilište u Rijeci je u nekoliko navrata proglašeno primjerom dobre prakse u provedbi Erasmusa u Hrvatskoj na sastancima i konferencijama u organizaciji Agencije za mobilnost i programe EU. U prosincu 2013. Sveučilištu u Rijeci dodijeljena je Erasmus sveučilišna povelja za sudjelovanje u Erasmus+ programu u razdoblju od 2014. do 2020.

ERASMUS+ je novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje od 2014. do 2020. Planirani budžet za sedmogodišnje trajanje Erasmus+ programa iznosi 19 milijardi eura. Erasmus+ okuplja sve dosadašnje europske i međunarodne projekte i inicijative u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, te zamjenjuje sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulin i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Predviđeno je da u okviru Erasmus+ programa 5 milijuna osoba dobije priliku studirati ili usavršavati se u inozemstvu.

Sveučilište u Rijeci sklopilo je više od  324 Erasmus ugovora o suradnji s visokoškolskim institucijama u sljedećim zemljama: Austriji, Belgiji, Bugarskoj, Cipru, Češkoj, Danskoj, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Grčkoj, Italiji, Latviji, Litvi, Nizozemskoj, Norveškoj, Mađarskoj, Makedoniji, Malti, Nizozemskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Slovačkoj, Sloveniji, Španjolskoj, Turskoj, Švedskoj i Velikoj Britaniji. Spomenutim ugovorima predviđeno je preko 570 slobodnih mjesta na inozemnim institucijama za studente Sveučilišta u Rijeci, a na Sveučilištu u Rijeci je također na raspolaganju više od 700 mjesta za strane Erasmus studente.

Sveučilište jednom ili dva puta godišnje (ovisno o raspoloživim sredstvima) organizira Erasmus natječaje za mobilnost studenata (studij i praksa) te nastavnog i nenastavnog osoblja (održavanje nastave i stručno usavršavanje).

Kontakti i informacije

Sveučilište u Rijeci –  Ured za mobilnost/Erasmus

Trg braće Mažuranića 10

HR – 51000 Rijeka

Tel. +385 51  584-840

E-mail: international@uniri.hr

www.uniri.hr

Program kreditiranja studenata Sveučilišta u Rijeci

Program kreditiranja studenata ozbiljan je doprinos strategiji razvoja Sveučilišta u Rijeci, posebice u kontekstu nastojanja privlačenja kvalitetnih studenata iz cijele Hrvatske. Za program kreditiranja mogu konkurirati svi studenti, državljani Republike Hrvatske, na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Sveučilišta u Rijeci ili na studijskim programima drugih sveučilišta koji se ne izvode na riječkome Sveučilištu ako imaju prebivalište ili boravište na području Primorsko-goranske županije. Kredit se može odobriti i studentima koji pohađaju programe inozemnih sveučilišta kojih nema na Sveučilištu u Rijeci, a koji su značajni za razvoj grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Vrste kredita:

 • kredit za pokrivanje troškova života, mjesečno od 70 EUR do 300 EUR
 • kredit za pokrivanje troškova školarine – u visini školarine institucije koju student pohađa, najviše 11.000 EUR

Kontakti i informacije                                                    

Sveučilište u Rijeci – Služba za kreditiranje

Trg braće Mažuranića 10, Rijeka

tel.+385 (0)51 406-571

e-mail: krediti@uniri.hr

www.uniri.hr

Zaklada Sveučilišta u Rijeci

Zaklada Sveučilišta u Rijeci osnovana je 17. siječnja 2003. godine kao samostalna neprofitna organizacija, izdvojena iz Sveučilišta, ali integrirana u njegove ciljeve i programe te odgovorna za njihovo postizanje, prije svega za aktivnosti koje doprinose razvoju. Zaklada promovira ideje zakladništva i filantropije, povezuje sveučilišnu zajednicu s lokalnom i regionalnom u okviru društva znanja, te razvija društvenu odgovornost.

Ove jeseni Zaklada planira:

 1. Natječaj za dodjelu nagrada Zaklade (kontinuirana provedba od 2004. godine; odabir  najzaslužnijih znanstvenika, umjetnika i asistenata s iznimnim doprinosom u znanstveno-istraživačkom i nastavnom radu, promociji Sveučilišta u Rijeci u javnosti i unapređenju šire zajednice)
 2. Pokrenuti novu akciju prikupljanja sredstava za osjetljive društvene skupine (u suradnji s drugim hrvatskim zakladama)

Kontakti i informacije

Zaklada Sveučilišta u Rijeci

Trg braće Mažuranića 10, Rijeka

tel. +385 (0)51 406-515

e-mail: zaklada@uniri.hr

www.zaklada.uniri.hr

 

 

Saznajte sve o stipendijama na jednom mjestu!

© Institut za razvoj obrazovanja, 2017.