Sajam stipendija i prate?e obrazovne ponude

Stipendije.info
Početna stranica > Sajam stipendija i visokog obrazovanja > On-line sajam > Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru ...

Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru

Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaru

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

O nama

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru osnovano je 2005. godine. Cilj nam je kvalitetno obrazovati stručnjake, sukladno potrebama društva i tržišta rada što ostvarujemo  kontinuiranim razvojem programa, trajnim usavršavanjem nastavnika te korištenjem modernih učila i opreme. Na taj način naši studenti stječu teorijska znanja i praktične vještine koje ih čine konkurentnima na globalnom tržištu rada. Nastava je organizirana u malim skupinama kako bi studenti i studentice interaktivno sudjelovali u nastavnom procesu.                          Trenutno se izvode tri studijska programa, dva na razini preddiplomskih stručnih studija te studij fizioterapije koji osim preddiplomskog pruža mogućnost studiranja specijalističkog diplomskog stručnog studija preventivne fizioterapije, jedinog ovog tipa u regiji.  

        

Studijski programi

Preddiplomski stručni studiji:

 • Studij fizioterapije
 • Upravni studij
 • Studij trgovine

Specijalistički diplomski stručni studij

      - Preventivna fizioterapija

Dodatni sadržaji

S ciljem podizanja kvalitete nastave te pružanja usluga lokalnoj zajednici, ustrojeni su:

 • Centar za sportsku dijagnostiku i rekreaciju
 • Centar za kvalitetu
 • Centar za cjeloživotno učenje
 • Centar za studentski standard
 • Studentski poduzetnički inkubator

Međunarodnu suradnju ostvarujemo kroz:

 • Program ERASMUS+
 • Međunarodnu konferenciju „Razvoj javne uprave“
 • Međunarodni znanstveno-stručni skup „Fizioterapija u sportu, rekreaciji i wellness-u“

Kontakt:

Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru

Županijska 50,

32 000 Vukovar

Tel.: +385 32 444688

Fax: +385 32 444686

e-mail: dekanat@vevu.hr

Za sve dodatne informacije pratite nas na: www.vevu.hr

 

 

Saznajte sve o stipendijama na jednom mjestu!

© Institut za razvoj obrazovanja, 2017.