Početna stranica > Stipendije > Stipendije Grada Zagreba za studente s invaliditetom

Baza stipendija

Stipendije Grada Zagreba za studente s invaliditetom

Institucija:Grad Zagreb
Vrsta financijske potpore: stipendija
Broj stipendija:najviše 4 stipendije (podaci za 2010./2011.)
Iznos stipendije:mjesečno 30% prosječne neto plaće u Gradu Zagrebu za razdoblje I.-VIII. mjesec godine u kojem se natječaj za stipendiju raspisuje
Rok za prijavu:Prosinac
Trajanje stipendije: 12 mjeseci
Područje studija:nije definirano
Razina studija:preddiplomski studij, diplomski studij
Mjesto studiranja:Hrvatska
Vrsta stipendije:Stipendija djelomi?no pokriva troškove studija
Komentar:

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu Stipendije su: invaliditet, težina oštećenja, uspjeh u studiju, socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata, znanstveno-stručni i drugi odgovarajući radovi u struci tijekom studija.

Podaci za akademsku godinu 2010./2011.

Stipendije na temelju potrebe:Kroz ovaj program stipendiranja dodjeljuju se stipendije na temelju potrebe i to za sljedeće kategorije:
- osobe s invaliditetom / osobe s posebnim potrebama

 

Natje?aji

Trenutno nema otvorenih natječaja

Arhiva zatvorenih natječaja
2013. | 2011. | 2010. | 2009. | 2008.


Ostale stipendije institucije Grad Zagreb
Stipendije Grada Zagreba
Stipendije Grada Zagreba studentima slabijeg socijalnog statusa
Stipendije Grada Zagreba za doktorande
Stipendije Grada Zagreba za učenike i studente pripadnike romske nacionalne manjine

 

Objavljeno 05.07.2011.

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu