Scholarships and Educational Programmes Fair

Stipendije.info
Homepage > Higher Education and Scholarships Fair > On-line Fair > Ministry of Science and Education

Ministry of Science and Education

Ministry of Science and Education

Stipendije u sustavu visokog obrazovanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi dva iznimno značajna projekta Dodjela stipendija studentima na temelju nižeg socio-ekonomskog statusa i Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM) Operativnoga programa ''Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“ s ciljem povećanja dostupnosti visokog obrazovanja i povećanja završnosti u visokom obrazovanju.

Od 2019. godine dodjeljujemo 400 stipendija za posebne skupine studenata u sedam kategorija;  redoviti studenti studijskih programa za deficitarna zanimanja s naglaskom na deficitarne nastavničke studijske programe, osobe s invaliditetom, kategorizirani sportaši, redoviti studenti kojima je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, studenti koji su na muzičkim ili umjetničkim akademijama u Republici Hrvatskoj – daroviti mladi umjetnici, studenti bez oba roditelja te redoviti studenti roditelji.

Ministarstvo dodjeljuje i stipendije za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj prema broju prijavljenih studenata koji zadovoljavaju uvjete iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine.

U ovoj akademskoj godini (2019./2020.) osigurana su financijska sredstva za ukupno 13.800 stipendija, te dodatna sredstva za studente pripadnike romske nacionalne manjine.

Državna stipendija isplaćuje se u devet mjesečnih rata od 1.200,00 kuna (1.300,00 kuna za studente pripadnike romske nacionalne manjine) do 15. datuma u mjesecu. Novčani iznos državne stipendije isplaćuje se na žiro-račun korisnika stipendije. Isplata stipendija započinje 15 dana nakon prihvaćanja Uvjeta stipendiranja.

Državne stipendije za studente na temelju socio-ekonomskoga statusa

Stipendije za studente nižeg socio-ekonomskoga statusa dodjeljuju se svake godine nakon provedenoga javnog natječaja na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa  i to za sljedeće kategorije: D-1 (za redovite studente sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata), E (za redovite studente nižeg socio-ekonomskog statusa) i P (studenti s invaliditetom i studenti koji su pod skrbništvom ili su kao djeca bili pod skrbništvom ili im je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili im je kao djeci bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi, koji su upisani na poslijediplomske sveučilišne studije).

Sredstva za socio-ekonomske stipendije osigurana su sinergijom sredstava iz Državnog proračuna i Europskog socijalnog fonda (ESF) – ''Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.'', a broj državnih stipendija za razdoblje od 2017.-2022. godine povećan je s 5 400 na 10 000 godišnje.

Državne stipendije u STEM područjima znanosti

Za dodjelu stipendija u STEM područjima znanosti ne provodi se natječaj te nema dostave dokumentacije od studenata, već Ministarstvo na temelju podataka prikupljenih od visokih učilišta i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja kreira rang-liste studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju te ih kontaktira elektroničkom poštom unutar AAI@EduHr korisničkog identiteta u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti. Prve obavijesti šalju se studentima u drugoj polovici listopada.

Rang-liste za studente prve godine utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju broja bodova ostvarenih na ispitu državne mature iz matematike. Rang-liste za studente ostalih godina utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosječnog broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija (koji može biti najviše 60 po godini studiranja) i prosjeka ocjena studenta u odnosu na prosjek ocjena studijskog programa (Formula: (prosječna ocjena studenta/prosječna ocjena studijskog programa) x prosječan broj ECTS bodova – zaokruženo na tri decimale).

Studentima s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više, pri izradi rang-liste iz stavka 6. ovog članka stečeni broj ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini množi se s 2. Dodjeljuje se ukupno 3 400 stipendija.

Državne stipendije za posebne skupine studenata

U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državne stipendije za posebne skupine studenata javni natječaj za dodjelu državnih stipendija raspisuje ministrica do 15. listopada tekuće godine za akademsku godinu (prijava se podnosi ispunjavanjem elektroničkog obrasca).

Ukupno se dodjeljuje 400 stipendija.

Državne stipendije za studente pripadnike romske nacionalne manjine

Ministarstvo dodjeljuje i stipendije za studente pripadnike romske nacionalne manjine upisane na sveučilišne, stručne i poslijediplomske studije na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj prema broju prijavljenih studenata koji zadovoljavaju uvjete iz Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju za studente pripadnike romske nacionalne manjine.

Kontakti i informacije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Državne STEM stipendije
Tel. 01/4569-037, 01/4594-406
e-mail: stem-stipendije@mzo.hr
https://stem.mzo.hr/
https://www.facebook.com/mzostemstipendije/

Državne stipendije na temelju socio-ekonomskog statusa

Tel. 01/4594-127, 01/4594-455, 01/4594-427
e-mail: drzavne-stipendije@mzo.hr
https://socio.mzo.hr/
https://www.facebook.com/ministarstvoznanostiiobrazovanja/

Državne stipendije za posebne skupine studenata

Tel. 01/4594-141
e-mail: stipendije-posebne@mzo.hr
https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/odgoj-i-obrazovanje/visoko-obrazovanje/drzavne-stipendije/drzavne-stipendije-za-posebne-skupine-studenata/2022
https://www.facebook.com/posebne.mzo/

Državne stipendije za studente pripadnike romske nacionalne manjine

Tel. 01/4594-488
e-mail: studentiromi-stipendije@mzo.hr

 

 

Learn everything about scholarships in one place!

© Institute for the Development of Education, 2023.