Scholarships and Educational Programmes Fair

Stipendije.info
Homepage > Higher Education and Scholarships Fair > On-line Fair > University of Zadar

University of Zadar

University of Zadar

Sveučilište u Zadru

Povezana slika

Kao jedno od najmlađih hrvatskih sveučilišta koje, međutim,  baštini višestoljetnu sveučilišnu tradiciju, Sveučilište u Zadru aktivno potiče uključivanje svih sastavnica u međunarodne kompetitivne projekte i istraživanja, osnivanje zajedničkih i združenih studija s domaćim i inozemnim sveučilištima, ostvarivanje suradnje s lokalnom i regionalnom zajednicom, mobilnost studenata, akademskog, administrativnog i tehničkog osoblja.


Sveučilište u Zadru je najveće integrirano sveučilište u Republici Hrvatskoj, koje uključuje 25 Odjela: Odjel za anglistiku, Odjel za arheologiju, Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu, Odjel za ekonomiju, Odjel za etnologiju i antropologiju, Odjel za filozofiju, Odjel za francuske i iberoromanske studije, Odjel za geografiju, Odjel za germanistiku, Odjel za informacijske znanosti, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, Odjel za klasičnu filologiju, Odjel za kroatistiku i slavistiku, Odjel za lingvistiku, Odjel za nastavničke studije u Gospiću, Odjel za pedagogiju, Odjel za povijest, Odjel za povijest umjetnosti, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju, Odjel za talijanistiku, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, Odjel za zdravstvene studije, Pomorski odjel i Teološko-katehetski odjel.

Na odjelima se studiji izvode na preddiplomskoj, diplomskoj i  poslijediplomskoj razini. Za organiziranje i promicanje znanstveno-istraživačkog rada Sveučilište je, kao zasebne ustrojbene jedinice, ustrojilo četiri znanstveno-istraživačka centra. To su Centar za jadranska onomastička istraživanja, Centar Stjepan Matičević, Centar za istraživanje krša i priobalja i Centar za interdisciplinarno istraživanje mora i pomorstva (CIMMAR). Osim toga, na Sveučilištu djeluju i dva centra za nastavni rad: Centar za tjelovježbu i studentski šport te Centar za strane jezike.
Zahvaljujući marljivom i odgovornom radu djelatnika i studenata, Sveučilište u Zadru izvodi sveučilišni znanstveni, nastavni i stručni program, svakim danom sve više raste te doprinosi općem razvitku zajednice.

Zašto studirati u Zadru?
•    Naše metode poučavanja pažljivo su dizajnirane i pokrivaju sve, od timskog rada do znanstvenih istraživanja, od prezentacijskih vještina do vještina pisanja stručnih i znanstvenih radova.
•    Organiziramo razne aktivnosti s ciljem popularizacije znanosti, poticanja istraživanja te zaštite i održivog vrednovanja kulturne i prirodne baštine.
•    Sveučilište u Zadru objavljuje znanstvene i stručne radove.
•    Ako ste planirali nastavak studija u inozemstvu, jedna od glavnih prednosti je prilika za proučavanje stranih jezika. Na Sveučilištu u Zadru, možete učiti hrvatski, ruski, francuski, španjolski, talijanski i njemački jezik.
•    Sveučilište u Zadru aktivno sudjeluje i potiče razmjenu studenata u programima poput Erasmus+ i CEEPUS.
•    Potiče suradnju s inozemnim institucijama i partnerstva te izgradnju strateških saveza.
•    U sastavu Sveučilišta u Zadru je i Sveučilišna knjižnica s knjižničnim fondom od preko 122 000 svezaka (monografija i periodike), koja je prvenstveno namijenjena potrebama preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na Sveučilištu, kao i znanstveno-istraživačkom radu. Dio Sveučilišne knjižnice je i čitaonica s 80 sjedećih mjesta.
•    Centar za studentski standard Sveučilišta u Zadru brine se o organizaciji prehrane i smještaja studenata u Studentski dom te o posredovanju pri zapošljavanju studenata.
•    Studentsko savjetovalište je sastavnica Sveučilišta u Zadru čija je zadaća pružanje psihološke pomoći i podrške studentima koji studiraju na Sveučilištu u Zadru.
•    Zadar nudi ponešto za svakoga, stoga vaš društveni kalendar može biti prepun aktivnostima.
•    Na odličnoj lokaciji! Glavna zgrada Sveučilišta nalazi se na rivi s pogledom na more i zadarske otoke, a u neposrednoj blizini su studentski restoran, kao i Državni arhiv i Znanstvena knjižnica.  


Iskustva stranih studenata:

„Došle smo u Zadar na praksu na Odjel za talijanistiku. Približava se kraj našeg iskustva o kojemu možemo govoriti samo u superlativima. Zahvaljujući profesorima, studentima i djelatnicima, osjećamo se na fakultetu kao da smo kod kuće. Profesorice s kojima radimo, svaki dan su raspoložene i ljubazne, a to je jako važno! Prostori sveučilišta baš su ugodni, uredni, čisti i topli. Poseban je pogled s prozora fakultetske zgrade: more koje svaki dan izgleda drugačije i zadivljujuće.“

Carla i Silvia Costa, Italija

„University of Zadar surprised me with high-quality studies and friendly attitude towards international students. Apart from my psychology subjects, I had also an opportunity to sign up for other foreign languages.“

Jana Vytásková, Češka

Kontakt
Maja Kolega, prof.
Ured za međunarodnu suradnju
E-mail: mkolega@unizd.hr
Tel.: 023 200 642

Sveučilište u Zadru
Mihovila Pavlinovića 1, 23 000 Zadar

Sveučilište u Zadru: www.unizd.hr
Facebook: @UNIZDInternational

 

 

Learn everything about scholarships in one place!

© Institute for the Development of Education, 2020.