Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije za poslijediplomski studij Poduzetništvo

Baza natječaja

Stipendije za poslijediplomski studij Poduzetništvo

Rok za prijavu: 04.04.2008.

Kontakt institucija: Ekonomski fakultet u Osijeku
Razina studija: diplomski studij
Područje studija: društvene znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva u suradnji s
Ekonomskim fakultetom u Osijeku, poslijediplomskim specijalističkim studijem Poduzetništvo

Poslijediplomski studij Poduzetništvo pokrenut je 2000. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, a namijenjen je svima koji žele unijeti pozitivne promjene u svoje okruženje. Studij je posebno koristan ljudima na upravljačkim pozicijama i onima koji žele unaprijediti svoju karijeru, bez obzira na njihovo područje obrazovanja.

Program studija temelji se na povezivanju aktualnih znanja o poduzetništvu i problema iz stvarnog poslovnog života, profitnog i neprofitnog sektora. U sedam godina djelovanja, upisano je jedanaest generacija, preko 300 studenata, iz svih dijelova Hrvatske.

Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Osijeku, poslijediplomskim specijalističkim studijem Poduzetništvo, raspisuje natječaj za dodjelu 10 stipendija u iznosu od 50% cjelokupne školarine za poslijediplomski specijalistički studij Poduzetništvo, za upis u 12. generaciju studenata – upisi u tijeku.

Natječaj je raspisan za studente iz sljedećih županija:

 • Vukovarsko–srijemska županija: 4 stipendije
 • Osječko–baranjska županija: 2 stipendije
 • Brodsko–posavska županija: 2 stipendije
 • Požeško–slavonska županija: 2 stipendije

Pravo na molbu za dodjelu stipendije imaju oni koji imaju:

 • državljanstvo Republike Hrvatske
 • završen sveučilišni dodiplomski (četverogodišnji) studij
 • prosjek prihoda po članu obitelji za prethodnu kalendarsku godinu do visine prihoda po zaposlenom u Republici Hrvatskoj, što se utvrđuje temeljem potvrde o visini dohotka nadležne porezne uprave
 • koji ne primaju niti jedan drugi oblik stipendije
 • izvanredne okolnosti

Potrebno je priložiti:

 • zahtjev uz obrazloženje za dodjelu stipendije
 • životopis
 • prijepis ocjena s dodiplomskog studija
 • potvrdu porezne uprave o visini dohotka kako je navedeno pod pravima za dodjelu stipendija PS Poduzetništvo
 • osobnu izjavu kojom kandidat potvrđuje da ne prima niti jedan drugi oblik novčane potpore

Prednost pri donošenju odluke o dodjeli stipendije imat će:

 • kandidati, koji su tijekom dodiplomskog studija imali veći prosjek ocjena ili bili
  dodatno nagrađivani
 • nezaposleni

Rok za podnošenje prijava je 4. travnja 2008. godine.

Prijave se podnose poštom ili osobno Ekonomskom fakultetu u Osijeku, poslijediplomskom specijalističkom studiju Poduzetništvo, Gajev trg 7, 31000 Osijek s naznakom “Za stipendiju”.

Sve potrebne preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. Nakon završenog odabira kandidata dokumenti se ne vraćaju. Originalni dokumenti bit će traženi samo od kandidata nakon konačnog odabira istih.

Više informacija o natječaju možete pronaći na: www.pspefos.hr

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu