Početna stranica > Proces prijave > O procesu prijave

O procesu prijave

Proces prijave je proces koji mora proći svaka osoba koja se želi prijaviti na neki program stipendiranja.

Proces prijave najčešće obuhvaća sljedeći set aktivnosti* koje se moraju izvršiti u određenom vremenskom roku:

  • pripremu prijavnih dokumenata
    • ispunjavanje prijavnog obrasca
    • ispunjavanje i prikupljanje ostalih prijavnih dokumenata
  • polaganje određenih testova (najčešće se radi o standardiziranim testovima provjere znanja stranog jezika)
  • predaju svih dokumenata administracijskom centru u zadanom vremenskom roku
  • intervju koji je često dio procesa prijave (obično slijedi nakon prve ili druge predselekcije)

Vremenski period u kojem se izvršavaju aktivnosti procesa prijave traje od datuma objave natječaja do datuma krajnjeg roka predaje dokumenata. U većini slučajeva radi se o periodu od dva do tri mjeseca.

*Gore navedene informacije su utemeljene na IRO-ovom višegodišnjem iskustvu administriranja programa stipendiranja. Pojedine aktivnosti se razlikuju od natječaja do natječaja te ih je stoga potrebno provjeriti prije prijave.

Savjeti

  • Potrudite se saznati u kojem se mjesecu ili barem dijelu godine objavljuju natječaji koji Vas zanimaju, kako biste ih na vrijeme uočili i na taj način sebi osigurali dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu.

 

 

Posjeti www.ceu.hu