Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Buzeta

Baza natječaja

Stipendije Grada Buzeta

Rok za prijavu: 15.10.2009.

Kontakt institucija: Grad Buzet
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

Na temelju odredbi članaka 3., 4., 7., 10. i 11. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata („Službene novine Grada Buzeta“, broj 4/09.), Gradonačelnik Grada Buzeta raspisuje

N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJA ZA OBRAZOVANJE
ZA ŠKOLSKU 2009./2010. GODINU

I.
Grad Buzet radi zadovoljavanja potreba za obrazovanjem kadrova te potpore i poticanja na daljnje školovanje učenika i studenata koji su tijekom dosadašnjeg školovanja ostvarili dobre rezultate, odnosno slabijeg su socijalno-imovinskog stanja, dodjeljuje stipendije u skladu s citiranim Pravilnikom.

II.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti dodiplomskih studija:

 • ako su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Buzeta najmanje posljednjih pet godina, a školuju se izvan Grada Buzeta,
 • ako imaju status redovnog učenika ili studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit po drugoj osnovi.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti i učenici koji imaju prebivalište na području Grada Buzeta, a koji pohađaju Srednju školu u Buzetu i to sukladno članku 7. citiranog Pravilnika.

Učenici koji pohađaju nastavu izvan područja Grada Buzeta za programe za koje su formirana odjeljenja pri Srednjoj školi Buzet ne mogu ostvariti pravo na stipendiju temeljem citiranog Pravilnika.

III.
1. U školskoj 2009/2010. godini dodijelit će se ukupno 18 stipendija za nastavak školovanja u srednjim školama, od toga tri (3) stipendije učenicima koji pohađaju Srednju školu Buzet.
1.1. Petnaest stipendija (15) dodijelit će se učenicima srednjih škola koji se školuju izvan područja Grada Buzeta, od kojih:

 • za četverogodišnja tehnička usmjerenja, te trogodišnja industrijska i obrtnička zanimanja dodijelit će se 8 stipendija (prioritetnim će se smatrati industrijska i obrtnička zanimanja metalske struke),
 • za gimnazijska usmjerenja, umjetničke škole i ostala četverogodišnja usmjerenja dodijelit će se 7 stipendija.

1.2. Tri stipendije (3) dodijelit će se učenicima koji pohađaju Srednju školu Buzet i to:

 • dvije stipendije (2) za učenike gimnazijskog usmjerenja,
 • jedna stipendija (1) učenicima trogodišnjeg industrijskog ili obrtničkog zanimanja.

Ukoliko se ne popune mjesta po navedenim grupama školovanja popunit će se kandidatima sa zbirne liste pristiglih zamolbi na temelju postignutih bodova prema uspjehu u obrazovanju.

IV.
U školskoj 2009./2010. godini dodijelit će se ukupno 30 stipendija za nastavak školovanja na višim i visokim školama i fakultetima i to:

 • za zanimanja prirodnih i tehničkih znanosti (15 stipendija),
 • za zanimanja društvenih i humanističkih znanosti (15 stipendija).

Prilikom utvrđivanja prava na dodjelu studentskih stipendija prednost će imati ona zanimanja koja do sada nisu bila stipendirana od strane Grada Buzeta.
Ukoliko se ne popune mjesta po navedenim grupama studija popunit će sekandidatima sa zbirne liste pristiglih zamolbi na temelju postignutih bodova prema uspjehu u obrazovanju.

V.
U školskoj 2009./2010.. godini Grad Buzet će osim redovnih stipendija dodijeliti još deset (10) stipendija, od kojih pet (5) stipendija za učenike srednjih škola i pet (5) stipendija za studente koji se školuju na višim i visokim školama i fakultetima prema posebnom socijalnom kriteriju.

Pravo na ostvarivanje ove stipendije po socijalnom kriteriju imaju učenici i studenti koji se školuju izvan Buzeta a koji po članu uže obitelji koju čine roditelji i djeca imaju prihode manje od 2000,00 kuna mjesečno.

VI.
Zamolbe za dodjelu stipendije podnose se na propisanom obrascu koji izdaje Upravni odjel za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Buzeta u vremenu:

 • za učenike: od 1. kolovoza do 15. rujna tekuće godine,
 • za studente: od 1. rujna do 15. listopada tekuće godine

VII.
Uz zamolbe se prilaže:

 • životopis,
 • uvjerenje o prebivalištu,
 • preslika domovnice,
 • preslika zadnje svjedodžbe ili indeksa uz predočenje izvornika,
 • preslika isprave ili dokumentacije o sudjelovanju na natjecanjima s postignutim rezultatima,
 • uvjerenje o redovitom upisu u školu ili na fakultet,
 • izjava da molitelj ne prima stipendiju po drugoj osnovi,
 • uvjerenje o upisu u školu ili na fakultet za ostale članove domaćinstva koji se redovno školuju izvan ili u mjestu prebivališta.

VIII.
Uz zamolbe za stipendiju po socijalnom kriteriju osim dokumentacije navedene u točki VII. ovog Natječaja, prilaže se:

 • uvjerenje o primanjima roditelja koji su u radnom odnosu (prosjek za posljednja tri
  mjeseca), ili potvrda Zavoda za zapošljavanje (ukoliko je netko od roditelja nezaposlen) ili
  potvrda Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava (ukoliko ostvaruju neko od prava
  sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi), ili potvrda mirovinsko-invalidskog osiguranja.

Dokumentacija koja se prilaže ne smije biti starija od 30 dana.

Dodatne obavijesti u vezi s provedbom ovoga Natječaja mogu se dobiti u Upravnom odjelu za samoupravu, upravu i društvene djelatnosti Grada Buzeta (kancelarija broj 13).

GRADONAČELNIK GRADA BUZETA
mr. sc. Valter Flego

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu