Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Općine Kanfanar

Baza natječaja

Stipendije Općine Kanfanar

Rok za prijavu: 20.10.2009.

Kontakt institucija: Općina Kanfanar
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJE ZA OBRAZOVANJE U
ŠKOLSKOJ GODINI 2009/10.
U školskoj godini 2009/10. Općina Kanfanar dodijelit će 1 (jednu) stipendiju učenicima srednjih škola i 5 (pet) stipendija studentima viših škola i fakulteta, koji podnesu zamolbu Općini Kanfanar i udovoljavaju uvjetima citirane Odluke.Na stipendiju imaju pravo učenici i studenti s prebivalištem na području Općine Kanfanar a koji se školuju izvan područja Općine.


Učenici i studenti koji primaju stipendiju po drugom osnovu ne mogu biti korisnici stipendije po ovoj Odluci.Zamolbe za stipendiju podnose se  Upravnom odjelu.


Uz zamolbu prilažu se potvrde prema Odluci o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija, a koja je objavljena na oglasnim pločama Općine Kanfanar.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 20. listopada 2009. godine.
Zakašnjele zamolbe neće se uzeti u obzir.Dodatne obavijesti u svezi s provedbom ovog natječaja kao i tiskane zamolbe mogu se dobiti u Općini Kanfanar ili na web stranici http://www.kanfanar.hr .

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu