Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije grada Valpova

Baza natječaja

Stipendije grada Valpova

Rok za prijavu: 06.11.2009.

Kontakt institucija: Grad Valpovo
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za odobravanje stipendija studentima za izobrazbu
u određenom zanimanju

 

I.

Odobrava se sedam (7) studentskih stipendija u iznosu od 700,00 kn mjesečno.

II.

Pravo natjecanja imaju:

 • Državljani Republike Hrvatske
 • Studenti s prebivalištem na području grada Valpova
 • Studenti koji nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta
 • Studenti koji su srednjoškolsko obrazovanje sve godine završili sa odličnim uspjehom
 • Studenti koji su prvi put upisani na visoko učilište u Republici Hrvatskoj u
  akademskoj godini 2009./2010.

III.

Kriteriji za odobravanje stipendije:

 • opći uspjeh tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • sudjelovanje i rezultati na županijskim i državnim natjecanjima i smotrama
  u organizaciji škole
 • socijalno-materijalno stanje.

IV.

Potencijalni korisnici stipendije trebaju dostaviti sljedeće:

 • dokaz o prosjeku ocjena tijekom srednjoškolskog obrazovanja
 • dokaz o upisu na visoko učilište u Republici Hrvatskoj
 • dokaz o sudjelovanju na natjecanjima i smotrama u organizaciji škole
 • dokaz o socijalno-materijalnom stanju
 • dokaz o prebivalištu
 • preslika Domovnice.

Prijave na ovaj natječaj podnose se od 23. listopada do zaključno 06. studenog 2009. godine, Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti grada Valpova, M. Gupca 32, Valpovo.

Kandidati će biti izvješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana zaključenja natječaja.

Nepravodobni i nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje.

Podrobnije informacije mogu se dobiti kod gosp. Stjepana Petrova, višeg stručnog referenta za društvene djelatnosti na tel. 656-200, ili osobno u sjedištu Gradske uprave grada Valpova, M. Gupca 32.
 

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu