Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije grada Virovitice

Baza natječaja

Stipendije grada Virovitice

Rok za prijavu: 04.12.2009.

Kontakt institucija: Grad Virovitica
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija Grada Virovitice
za akademsku godinu 2009./2010.

I. Grad Virovitica će dodijeliti 6 stipendija redovitim studentima počevši od druge godine studija i to:

 • studentima sveučilišnog preddiplomskog studija uz obvezu (uvjet) da nakon završenog preddiplomskog studija upišu sveučilišni diplomski studij
 • studentima diplomskog sveučilišnog studija
 • studentima integriranog preddiplomskog i diplomskog studija.

II. Stipendije se raspisuju za potrebe Grada Virovitice prema Listi deficitarnih zanimanja Grada Virovitice za akademsku godinu 2009./2010. kako slijedi:

 • dipl.ing. arhitekture / mag.ing. arhitektura
 • dipl.ing. grañevinarstva / mag. ing. grañevinarstva
 • profesor engleskog jezika / mag. engleskog jezika
 • dipl. defektolog / mag. edukacijske rehabilitacije
 • prof. psihologije / mag. psihologije
 • dipl. pedagog / mag. pedagogije
 • dipl. knjižničar / mag. knjižničarstva
 • mag. farmacije
 • doktor medicine / dr. medicine
 • prof. etnologije / mag. etnologije.

III. Stipendija iznosi 800,00 kuna mjesečno.
IV. Zainteresirani podnose prijave na natječaj osobno ili poštom u roku od 15 dana od
objavljivanja u „Virovitičkom listu“ Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Trg kralja Tomislava 6, 33000 Virovitica, s napomenom „natječaj za stipendije“.
V. Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti slijedeće isprave i dokaze:

 • dokaz o državljanstvu Republike Hrvatske i prebivališta na području Grada Virovitice(preslik osobne iskaznice)
 • uvjerenje o upisu na redovni sveučilišni studij
 • izjavu da nemaju odobrenu stipendiju ili novčanu potporu
 • uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine studiranja
 • isprave kojima dokazuje svoj socijalni i materijalni status:
  a) potvrde o mjesečnim primanjima zaposlenih članova kućanstva za prethodna tri mjeseca (prosjek plaće)
  b) izjavu o sastavu kućanstva ovjerenu kod javnog bilježnika
  c) potvrdu o statusu redovnog učenika odnosno redovnog studenta
  škole odnosno visokog učilišta za brata ili sestru
  d) potvrdu da je dijete poginulog branitelja Domovinskog rata
  e) uvjerenje da nisu kažnjavani za kaznena djela

Nepravodobne i nepotpune molbe neće se razmatrati.
VI. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 (osam) dana od
isteka roka za podnošenje prijava, i to objavljivanjem liste prioriteta na Oglasnoj ploči Grada Virovitice i web stranici Grada Virovitice: www.virovitica.hr.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu