Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije za Rome

Baza natječaja

Stipendije za Rome

Rok za prijavu: 01.02.2010.

Kontakt institucija: Ministarstvo znanosti i obrazovanja - nacionalni programi
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Javni poziv učenicima i studentima Romima za prijavu na stipendiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za 2009./2010. školsku/akademsku godinu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa će i u školskoj/akademskoj godini 2009/2010 sufinancirati stipendije za učenike i studente Rome.

Učenici i studenti Romi koji žele ostvariti pravo na stipendiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa moraju priložiti sljedeće dokumente: 

  1. Presliku svjedodžbe zadnjeg završenog razreda škole
  2. Original potvrde ili uvjerenja o upisu u školsku/akademsku godinu 2009./2010.
  3. Presliku tekućeg ili žiro računa u banci na svoje ime
  4. Dokaz o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini (ukoliko ne piše u svjedodžbi/indeksu, ili u rodnom listu majke, tada se prilaže izjava roditelja/staratelja ovjerenu kod javnog bilježnika o pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, ili izvadak iz popisa birača za roditelja/staratelja iz koje je to vidljivo, ili preporuku romske udruge
  5. Potvrdu nadležnog tijela o prebivalištu
  6. Kopiju rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb da je korisnik trajne pomoći
  7. Pisanu izjavu punoljetnog kandidata, odnosno roditelja/staratelja malodobnog učenika da kandidat nema zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorima
  8. Potvrdu porezne uprave o visini dohotka za 2008..godinu nadležne porezne uprave Ministarstva financija Republike Hrvatske za sve članove zajedničkog kućanstva navedene u točki 9. prijavnog obrasca
  9. Izjavu o broju članova kućanstva ne stariju od šest mjeseci (nije potrebno ovjeravati)
  10. Presliku rješenja o dječjem doplatku izdanu od strane nadležnog tijela državne uprave RH-HZMO

Napomena:

* Nepotpuni zahtjevi će morati biti dopunjeni s gore navedenim prilozima, u protivnom stipendija neće biti isplaćena. Isplate se vrše za tekuću školsku i akademsku godinu 2009./2010. tj. Nema retroaktivne isplate za prošlu godinu.

* Zahtjevi za stipendiju dostavljaju se isključivo poštom s naznakom "Stipendije za Rome" na sljedeću adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Uprava za nacionalne manjine
Donje Svetice 38
10000 Zagreb

 

Materijali

Prijavni obrazac (109 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu