Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija 'Dr.sc.Jadranko Crnić'

Baza natječaja

Stipendija 'Dr.sc.Jadranko Crnić'

Rok za prijavu: 13.02.2010.

Kontakt institucija: Grad Opatija
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: društvene znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJE STUDENTU ILI STUDENTICI PRAVA
„DR.SC.JADRANKO CRNIĆ“ ZA 2010.GODINU

I  Grad Opatija dodjeljuje 1 (jednu) stipendiju studentima i studenticama integriranoga sveučilišnog studija prava, odnosno studija prava prema ranijim propisima.

II  Pravo pristupa natječaju za dodjelu stipendije pod točkom I imaju studenti i studentice (u daljnjem tekstu: pristupnici/pristupnice) koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 1. da su hrvatski državljani/državljanke,
 2. da pristupnik ili pristupnica imaju prebivalište na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih 5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,
 3. da su redoviti studenti ili studentice II. i viših godina studija koji su u prethodnoj akademskoj godini imali prosjek najmanje 4,00

III  Prijave pristupnika/pristupnica pod točkom II. podnose se na sljedećem obrascu:
- "Prijava na natječaj za dodjelu stipendije „Dr.sc. Jadranko Crnić“
koja se može podići u pisarnici Grada Opatije , M.Tita 3, ured br.16. ili preuzeti na ovom linku.

IV  Pristupnik/ca uz prijavu prilaže sljedeće dokumente: 

 1. Presliku domovnice
 2. Uvjerenje o upisu na studij prava za tekuću akademsku godinu
 3. Potvrdu o prebivalištu na području Grada Opatije, i to najmanje posljednjih 5 godina bez prekida ili 15 godina s prekidima,
 4. Prijepis ocjena prethodne godine studija
 5. Rješenje ili ugovor o drugoj stipendiji ili kreditu ako je korisnik.

Uz prijavu se može dostaviti:

  1. Pisma potpore (profesora, voditelja projekata, urednika stručnih publikacija, voditelja udruga te drugih fizičkih i pravnih osoba relevantnih za razvoj zajednice, životopis)
  2. Kratak opis (do 500 riječi) eventualnog doprinosa lokalnoj zajednici (humanitarni rad i drugi oblici angažiranja na općem dobru, nagrade na natjecanjima i sl.) 

V  Rok za dostavu prijave na natječaj je 13.02.2010.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili putem pošte Gradu Opatija, 51410 Opatija, M.Tita 3 s naznakon "Natječaj za stipendiju „Dr.sc. Jadranko Crnić“.

VI  Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

VII  Originalni dokumenti vraćaju se nakon provedenog natječajnog postupka.
O rezultatima natječaja svi će pristupnici biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.

Gradonačelnik će za 2010. godinu dodijeliti jednu (1) stipendiju u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno. Stipendist/ica i Grad Opatija zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

Informacije o načinu utvrđivanja rang liste pristupnika/ca te o ostalim pitanjima u vezi s natječajnim postupkom dostupne su uvidom u Odluku o stipendiranju studenata i studentica prava „Dr.sc. Jadranko Crnić“ (SN PGŽ 54/08) te na web stranici Grada Opatije.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu