Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj zaklade 'Hrvoje Požar'

Baza natječaja

Natječaj zaklade 'Hrvoje Požar'

Rok za prijavu: 30.04.2010.

Kontakt institucija: Energetski institut Hrvoje Požar
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, poslijediplomski studij, stručni studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

HRVATSKO ENERGETSKO DRUŠTVO
ZAKLADA “HRVOJE POŽAR”

Glavni odbor Zaklade “Hrvoje Požar”, na temelju Poslovnika o dodjeli godišnje nagrade “Hrvoje Požar”, te Poslovnika o stipendiranju mladih energetičara, objavljuje

N A T J E Č A J

I. Znanstvenim i stručnim djelatnicima dodjeljuju se godišnje nagrade “Hrvoje Požar”, u obliku plakete i povelje: 

  • za stručni i znanstveni doprinos razvitku energetike;
  • za inovacije u području energetike; 
  • za realizirani projekt racionalnog gospodarenja energijom; 
  • za unapređenje kvalitete okoliša, vezano uz energetske objekte; 
  • za popularizaciju energetike.

Nagrada za stručni i znanstveni doprinos razvitku energetike u pravilu se dodjeljuje pojedincu. Ostale nagrade se mogu dodijeliti pojedincu, grupi stručnjaka koji su zajedno izvršili nagrađeno djelo, ili organizaciji - nositelju nagrađenog projekta.

Prijedlog za dodjelu godišnjih nagrada, s pismenim obrazloženjem i s priloženom dokumentacijom, mogu podnijeti znanstvene i znanstveno-nastavne organizacije, znanstvena i stručna društva, pojedini znanstveni i javni radnici, te ostale ustanove i trgovačka društva.

II. Studentima energetskog usmjerenja, završnih godina dodiplomskog studija, diplomskog studija i diplomantima, dodjeljuje se pet godišnjih nagrada “Hrvoje Požar”, u obliku povelje i u novčanom iznosu: 

  • za izvrstan uspjeh u studiju, i/ili za posebno zapažen diplomski rad iz područja energetike.

Prijedlog za dodjelu godišnje nagrade najboljim studentima energetskog usmjerenja mogu podnijeti znanstvenonastavne organizacije, sveučilišni nastavnici, ili sami studenti.
Prijedlozi se podnose pismeno, s obrazloženjem.

III. Studentima energetskog usmjerenja dodjeljuje se pet jednogodišnjih stipendija za završne godine dodiplomskog studija, odnosno za diplomski studij.

Prijedlog za dodjelu stipendija mogu podnijeti sveučilišni nastavnici, ili sami studenti.
Kandidati koji se žele natjecati za nagradu ili stipendiju dužni su popuniti upitnik koji mogu dobiti u tajništvu Hrvatskog energetskog društva te na web stranici HED-a: www.hed.hr. Diplomanti moraju osim upitnika priložiti svoj diplomski rad u elektronskom obliku.

IV. Natječaj je otvoren od 1. do 30. travnja 2010. godine.

Prijedlozi se podnose tajništvu Hrvatskog energetskog društva, Zagreb, Savska cesta 163, p.p.141.

Prijava mora sadržavati ime/naziv i adresu predloženika s brojem telefona. Stipendije Zaklade "Hrvoje Požar", bit će dodijeljene kandidatima koji ne primaju druge stipendije.

Sve obavijesti mogu se dobiti na tel. 01/ 60 40 609, 63 26 134, e-mail: mmoric@eihp.hr, hed@eihp.hr

Odluka Glavnog odbora o dodjeli nagrada bit će objavljena u dnevnim listovima i stručnim publikacijama te na WEB stranici HED-a: www.hed.hr.

 

Materijali

Upitnik za dodjelu stipendija i nagrada (757 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu