Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS i financijsku potporu studentima koji odlaze na stručnu praksu u ak. god. 2010./2011.

Baza natječaja

Natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS i financijsku potporu studentima koji odlaze na stručnu praksu u ak. god. 2010./2011.

Rok za prijavu: 01.06.2010.

Kontakt institucija: Sveučilište u Zagrebu
Razina studija: program profesionalnog usavršavanja
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Europa

 

Natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS i financijsku potporu studentima koji odlaze na stručnu praksu u ak. god. 2010./2011.

Sveučilište u Zagrebu na temelju Odluke Nacionalne agencije za mobilnost i programe EU i Senata Sveučilišta od 11. svibnja 2010. raspisuje Natječaj za sudjelovanje u Programu ERASMUS i financijsku potporu studentima koji odlaze na studijski boravak u ak. god. 2010./2011.

Financijska su sredstva osigurana za mobilnost 30 studenata u svrhu obavljanja stručne prakse.

Rok za prijavu: 1. lipnja 2010. godine.

OPĆI DIO

Natječaj se odnosi na stručnu praksu studenata Sveučilišta u Zagrebu na inozemnoj ustanovi u državama članicama Europske unije u ak. god. 2010./2011. Mobilnost može trajati od 3 do 12 mjeseci.

Stručnu praksu studenti mogu obavljati u tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe, isključivo u državama članicama EU. Stručnu praksu nije moguće obaviti u zemljama koje nisu članice EU.

Studentsku praksu nije moguće obavljati u:

 • institucijama Europske unije i ostalim EU tijelima, uključujući specijalizirane agencije (detaljan popis ustanova nalazi se ovdje) 
 • organizacijama koje provode EU programe (kako bi se izbjegao potencijalan sukob interesa i/ili dvostruko financiranje) 
 • predstavništvima ili javnim ustanovama matične države studenta, npr. veleposlanstva, konzulati, kulturni instituti, škole itd. obzirom na zahtjev internacionalne mobilnosti

Na Natječaj se mogu prijaviti redoviti i izvanredni studenti preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija koji imaju državljanstvo Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države EU, EFTA države + Turska), status izbjeglice, osobe bez državljanstva ili s registriranim stalnim boravištem u Republici Hrvatskoj.

Financijska potpora koju student može primiti iz Erasmus sredstava pokriva samo dio životnih troškova na inozemnoj ustanovi.
Iznos financijske potpore studentima za ak. god. 2010./2011. iznosi 450 eura mjesečno do najviše 5 mjeseci (350 eura iz IPA sredstava + 100 eura mjesečno iz sredstava Sveučilišta kao dodatna potpora).

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećan iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta. Potrebno je uz prijavu priložiti i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

Erasmus studenti ostaju upisani na matičnoj ustanovi Sveučilišta u Zagrebu. Za vrijeme trajanja mobilnosti dužni su nastaviti plaćati školarinu matičnoj ustanovi ako pripadaju kategoriji studenata koji ili u potpunosti ili djelomično sami financiraju svoj studij.

Financijsku potporu ne mogu dobiti studenti ako se njihov boravak paralelno financira iz sredstava Europske unije. Nacionalne/lokalne stipendije koje student prima ne smatraju se dvostrukim financiranjem. Tijekom studija studenti mogu biti korisnici jedne financijske potpore za stručnu praksu u okviru Programa cjeloživotnog obrazovanja.

Studenti mogu imati status Erasmus studenta i ako ne primaju potporu iz Erasmus sredstava (tzv. zerogrant studenti)

Svi studenti koji budu prihvaćeni i nominirani za razmjenu sklopit će sa Sveučilištem u Zagrebu Ugovor o financiranju mobilnosti, Ugovor o provedbi stručne prakse (Training Agreement) sa Sveučilištem u Zagrebu i institucijom na koju odlaze te zaključiti policu osiguranja (koja mora uključiti zdravstveno osiguranje u inozemstvu i putno osiguranje).

Odabir kandidata provodi se na fakultetskoj razini. Povjerenstvo za odabir na razini fakulteta/akademija imenuje dekan.

Osnovni kriteriji za odabir studenta jesu plan aktivnosti (Training Agreement and Quality Commitment), pismo motivacije studenta i očekivani rezultati.

Prijava

Studenti su dužni ispuniti obrazac koji je sastavni dio Natječaja i priložiti sve potrebne dokumente. Nepravilno ispunjeni obrasci i nepotpuna dokumentacija neće se evaluirati.

Prijavi je potrebno priložiti: 

 • prijavni obrazac
 • životopis na engleskom jeziku (na Europass obrascu)
 • potvrda ustanove o prihvaćanju obavljanja stručne prakse (Acceptance Confirmation – Organization) ili Ugovor o provedbi stručne prakse i jamstvo kvalitete (Training Agreement and Quality Commitment) 
 • pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi) 
 • dokaz o znanju jezika zemlje u koju ide (svjedodžba škole stranih jezika i sl.)
 • za studente s invaliditetom – i potvrdu ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta.

Kandidati trebaju: 

 1. Ispuniti priloženi obrazac u elektroničkom obliku i poslati ga Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta na adresu maja.adzija@unizg.hr te na e-mail ECTS koordinatoru na svojoj akademiji/fakultetu.
 2. Obrazac i kompletnu originalnu dokumentaciju predati ECTS koordinatoru na svojoj akademiji/fakultetu.

Rok za slanje obrasca i predaju kompletne dokumentacije zaključno je 1. lipnja 2010.

Rezultati Natječaja i odluka o financijskoj potpori objavit će se na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

POPIS ECTS KOORDINATORA.

 

Materijali

ERASMUS: Prijavni obrazac (90 kb)
Upute studentima izabranim za studentsku razmjenu za ak god. 2010.-11. (29 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu