Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije MINGORP-a 2010

Baza natječaja

Stipendije MINGORP-a 2010

Rok za prijavu: 25.05.2010.

Kontakt institucija: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Razina studija: diplomski studij
Područje studija: društvene znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije MINGORP-a u suradnji s EFOS-om, poslijediplomskim specijalističkim studijem Poduzetništvo za akademsku godinu 2009/10.

Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Osijeku, poslijediplomskim specijalističkim studijem Poduzetništvo, raspisuje natječaj za sufinanciranje troškova školarina studenata 14. generacije poslijediplomskog studija Poduzetništvo (od 50 -80%) ovisno o rangiranju temeljenom na kriterijima za dodjelu stipendija. Školarina za cjelokupni program iznosi 32.000,00 kuna. Natječaj se raspisuje za akademsku godinu 2009/10.

Pravo na molbu za dodjelu stipendije imaju:

 • državljani Republike Hrvatske s mjestom prebivališta u jednoj od sljedećih županija: Osječko-baranjska, Vukovarsko srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska županija
 • kandidati koji ne primaju niti jedan drugi oblik financijske potpore ili stipendiju za sufinanciranje troškova školarine ovog studija
 • kandidati kojima školarina nije sufinancirana od strane poslodavca

Kriteriji za dodjelu stipendija:

 • izvrsnost – kandidati koji su tijekom studija imali veći prosjek ocjena ili bili dodatno nagrađivani
 • kandidati kojima je prosjek prihoda po članu obitelji za prethodnu kalendarsku godinu do visine prihoda po zaposlenom u županiji prebivališta, što se utvrđuje temeljem potvrde o visini dohotka nadležne porezne uprave
 • izvanredne okolnosti

Potrebno je priložiti:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • potvrdu nadležnog tijela o prebivalištu
 • zahtjev uz obrazloženje za dodjelu stipendije
 • pisanu izjavu o članovima zajedničkog kućanstva
 • životopis
 • diplomu i prijepis ocjena sa završenog studija
 • potvrdu porezne uprave o visini dohotka kako je navedeno pod kriterijima za dodjelu stipendija PS Poduzetništvo
 • osobnu izjavu kojom kandidat potvrđuje da ne prima niti jedan drugi oblik financijske potpore i da samostalno plaća školarinu

Prijave se podnose do 25.05.2010. godine.
Prijave se podnose poštom ili osobno s naznakom “Za stipendiju” na adresu:
Sveučilište J.J. Strossmayera
Ekonomski fakultet u Osijeku
Poslijediplomski specijalistički studij Poduzetništvo
Gajev trg 7
31000 Osijek

Dokumente nije potrebno ovjeravati kod javnog bilježnika. Nakon završenog odabira kandidata dokumenti se ne vraćaju.
Prijave s nepotpunom dokumentacijom i one koje ne budu podnesene u utvrđenom roku, neće se razmatrati.

Za više informacija o stipendijama i studiju obratiti se na:
Mirta Matešić, koordinatorica programa
e-mail: mmatesic@efos.hr  
tel. 031 22 44 67


 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu