Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu 'Nagrade Ivan Filipović' za 2009. godinu

Baza natječaja

Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu 'Nagrade Ivan Filipović' za 2009. godinu

Rok za prijavu: 04.06.2010.

Kontakt institucija: Ministarstvo znanosti i obrazovanja - nacionalni programi
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za podnošenje prijedloga za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" za 2009. godinu

Radi dodjele "Nagrade Ivan Filipović" (u daljnjem tekstu: Nagrada) za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2009. godinu, Odbor za dodjelu Nagrade poziva dječje vrtiće, osnovne i srednje škole, fakultete, sveučilišta, strukovna društva i udruženja i pojedince i ustanove koje su svojom djelatnošću povezane sa školstvom da predlože kandidate i kandidatkinje:

  • za nagradu za životno djelo
  • za godišnju nagradu.

Predloženi kandidati i kandidatkinje za Nagradu moraju se posebno isticati među prosvjetnim djelatnicima po zapaženim rezultatima u teorijskom ili praktičnom radu u odgoju i obrazovanju, te u svojoj sredini uživati ugled uzornih prosvjetnih djelatnika i stručnjaka, čestitih i vrijednih ljudi i građana.

Nagrade iz točke 1. i 2. dodjeljuju se za sljedeća područja odgojno-obrazovnog sustava: predškolski odgoj, osnovno školstvo, srednje školstvo, visoko školstvo te znanstveni i stručni rad.

Prijedlog za dodjelu Nagrade mora sadržavati: životopis kandidata/kandidatkinje, tijek njihova rada, temeljito obrazloženje uz posebnu napomenu ako se kandidat/kinja predlaže za Nagradu za životno djelo.

Prijedlog se podnosi na obrascu - Prijedlog za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti. Obrasci se nalaze na internetskoj adresi Minstarstva, a mogu se preuzeti i na porti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Popunjeni i obrazloženi obrasci s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu:

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa,
Odbor za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović",
Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb,
s naznakom: Prijedlozi za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović"
, uz obveznu naznaku područja odgojno-obrazovnog sustava na koje se prijedlog odnosi.

Rok za podnošenje prijedloga je 4. lipnja 2010. godine.

Ako je prijedlog upućen preporučenom poštom, dan predaje na pošti smatra se danom predaje Odboru.

Nepotpuni i nepravodobni prijedlozi neće se razmatrati.

 

Materijali

Obrazac (162 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu