Početna stranica > Baza natječaja > Poreč - Stipendije i krediti za učenike i studente

Baza natječaja

Poreč - Stipendije i krediti za učenike i studente

Rok za prijavu: 29.10.2010.

Kontakt institucija: Grad Poreč
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH KREDITA
I STIPENDIJA PO SOCIJALNOM PROGRAMU
U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ 2010./2011. GODINI

I. U školskoj/akademskoj 2010./2011. godini Grad Poreč-Parenzo dodijelit će :

  • 3 (tri) kredita učenicima srednjih škola
  • 35 (tridesetpet) kredita studentima
  • 4 (četiri ) stipendije po socijalnom programu i to 2 stipendije (dvije) učenicima i 2 (dvije) studentima.

II. Visina kredita iznosi mjesečno:
osnovni                                   nagradni
- za učenike 670,00 kn         1.000 kn
- za studente 900,00 kn        1.360 kn

Visina stipendija iznosi mjesečno:

  • za učenike 1.200 kn
  • za studente 1.600 kn .

Ukoliko u tekućoj godini školovanja/studiranja učenik postigne prosječnu ocjenu 4,50 i više, a student 4,00 i više, u narednoj godini školovanja/studiranja stječu pravo na dodatak u visini od 50% utvrđenog iznosa kredita.
Iznos stipendije po socijalnom programu ostaje isti, bez obzira na ostvareni prosjek ocjena tijekom školovanja/studiranja.

III. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

  • svi :

1. da su državljani Republike Hrvatske,
2. da je njihovo prebivalište, kao i prebivalište njihovih roditelja na području Grada Poreča-Parenzo, te da tijekom školovanja/studiranja stanuju u mjestu školovanja/studiranja, odnosno izvan mjesta prebivališta roditelja

  • učenici:

1. da se školuju u srednjim školama izvan područja Grada Poreča-Parenzo za programe kojih nema u srednjim školama Grada Poreča-Parenzo,
- da za vrijeme školovanja borave u učeničkim domovima

  • studenti:

1. da su redovni studenti preddiplomskog, diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija (bolonjski programi), te dodiplomskog studija (stari program),
2. da nisu stariji od 26 godina.

IV. Uvjeti i kriteriji dodjele kredita/stipendije utvrđeni su člancima 6., 7., 8., 9., 17., 18. Odluke o dodjeli učeničkih i studentskih kredita i stipendija po socijalnom po socijalnom programu Grada Poreča-Parenzo klasa: 604-02/10-01/12 ur. broj: 2167/10-09/01-2 od 15.9.2010, koja se objavljuje uz ovaj Natječaj.

V. Molbe za dodjelu kredita/stipendiju podnose se na obrascu koji se može dobiti u prijamnoj kancelariji (pisarnici) Grada Poreča-Parenzo, Obala m. Tita 4, soba broj 4 u prizemlju i na internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo (www.porec.hr)  u rubrici „Natječaji“.
Molbe se dostavljaju u zatvorenim omotnicama ili putem pošte na adresu: Grad Poreč-Parenzo, Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, Poreč-Parenzo, Obala m. Tita br. 4, sa naznakom "Ne otvaraj – natječaj za dodjelu kredita/stipendija” ili osobno u prijamnu kancelariju (pisarnicu) gradske uprave Grada Poreča-Parenzo.
Na poleđini obrasca navedena je sva potrebna dokumentacija koja se prilaže kao dokazi o ispunjavanju uvjeta za dodjelu kredita/stipendija. Bodovanje će se vršiti na osnovu dokumentacije priložene uz molbu.

VI. Natječaj traje do 29. listopada 2010. godine.
Molbe za dodjelu kredita/stipendija predaju se do isteka tog roka.
Molbe koje nisu podnesene na obrascu, koje su predane izvan roka ili su nepotpune neće se razmatrati.

VII. Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Grada Poreča-Parenzo odmah po utvrđivanju: Liste o dodjeli kredita na osnovi uspjeha, Liste o dodjeli kredita na osnovi bodova i Odluke o dodjeli stipendija po socijalnom programu.
Liste i Odluku utvrđuje Gradonačelnik.

VIII. Kredit/stipendija se odobrava za vrijeme trajanja obrazovnog programa propisanog statutom obrazovne ustanove koju korisnik kredita/stipendije pohađa, uključujući i apsolventski staž i to najdulje devet (9) mjeseci.
Nakon ostvarenog prava na kredit/stipendiju, korisnik nastavlja koristiti kredit/stipendiju i u narednoj godini, pod uvjetom da završi školsku/akademsku godinu za koju je primao kredit/stipendiju i redovno upiše sljedeću godinu školovanja.
Ako korisnik kredita/stipendije nakon završenog preddiplomskog studija nastavlja diplomski studij, korištenje kredita/stipendije se nastavlja do završetka diplomskog studija, pod uvjetom da redovno upiše višu godinu studija.

IX. Informacije o natječaju mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu, u Poreču-Parenzo, Obala m. Tita br. 4, u prizemlju hodnik lijevo od ulaza ili na telefon broj (052) 451-099 int. 134 ili 203.

 

Materijali

Obrazac za podnošenje molbi 2010 (37 kb)
Odluka o dodjeli učeničkih i studentskih kredita i stipendija (254 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu