Početna stranica > Baza natječaja > Poziv studentima za dostavu stručnog rada iz djelokruga rada Agencije - HANFA

Baza natječaja

Poziv studentima za dostavu stručnog rada iz djelokruga rada Agencije - HANFA

Rok za prijavu: 14.01.2011.

Kontakt institucija: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: prirodne znanosti, društvene znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

Poziv studentima za dostavu stručnog rada iz djelokruga rada Agencije

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) objavljuje zainteresiranim apsolventima ili studentima završne godine studija iz područja ekonomskih znanosti, prava i matematike na području Republike Hrvatske poziv za dostavu stručnog rada iz djelokruga rada Agencije.

Djelokrug i nadležnost Agencije definirani su Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05).

Poziv je namijenjen isključivo osobama koje su apsolventi ili studenti završne godine jednog od sljedećih studija:

  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
  • integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
  • specijalistički diplomski stručni studij.

Stručni rad predaje se u formi znanstvenog članka, i to u obliku izvornog znanstvenog članka, preglednog rada ili stručnog članka.

U razmatranje će se uzeti radovi koji se fizički dostave ili stignu u Agenciju zaključno s danom 14. siječnja 2011. do 16.00 sati. Radovi zaprimljeni nakon navedenog roka neće se uzimati u obzir.

Stručno povjerenstvo za ocjenu radova koje je osnovano unutar Agencije (dalje u tekstu: Povjerenstvo) će razmotriti, pregledati i evaluirati sve radove koji budu dostavljeni unutar navedenog roka.

Povjerenstvo će predložiti, a Uprava Agencije će donijeti Odluku o izboru najboljih stručnih radova.

Tri najbolja rada nagradit će se novčanim iznosima od 10.000,00 kn neto za svaki rad.

U slučaju da niti jedan rad koji pristigne na ovaj poziv svojom kvalitetom ne zadovolji kriterije Povjerenstva, Povjerenstvo ima pravo ne dodijeliti nijednu od nagrada. Obavijest o odlukama Povjerenstva i Uprave Agencije objavit će se na internetskim stranicama Agencije.

Namjera je Agencije da ovim pozivom dodatno unaprijedi suradnju s visokim učilištima i potakne studentsku zajednicu da se pobliže i na praktičnoj razini upozna sa zbivanjima na financijskim tržištima. Osim navedenog, ovaj oblik suradnje doprinijet će i daljnjem afirmiranju stručnog kadra na području ekonomije, prava i matematike te omogućiti interaktivnost studenata s regulatornim tijelom nebankarskog segmenta financijskog sektora u Republici Hrvatskoj.

Detaljne informacije o formi i strukturi rada, dodatnoj dokumentaciji te načinu dostave možete pogledati ovdje.

Za sve dodatne informacije vezane uz ovaj poziv obratite se upitom na adresu elektroničke pošte: strucni.rad@hanfa.hr

 

Materijali

Detaljnije informacije (40 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu