Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Grada Vodnjana

Baza natječaja

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Grada Vodnjana

Rok za prijavu: 22.10.2010.

Kontakt institucija: Grad Vodnjan
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima Grada Vodnjana-Dignano
za školsku/akademsku godinu 2010./2011.

1. Gradonačelnik Grada Vodnjana-Dignano, temeljem Pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima Grada Vodnjana-Dignano od 15. rujna 2010. godine, raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima preddiplomskog, diplomskog ili stručnog studija, te s njima izjednačenim studijima.

2. Stipendija se odobrava za razdoblje trajanja obrazovnog plana i programa propisanog statutom ili drugim aktom obrazovne ustanove korisnika stipendije.

3. Osim redovnih stipendija, Grad Vodnjan-Dignano godišnje dodjeljuje jednu učeničku i jednu studentsku stipendiju po socijalnoj osnovi.

4. Pravo na podnošenje zahtjeva za stipendiju imaju učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem na području Grada Vodnjana duže od 3 godina od dana objave Natječaja, ukoliko su u prethodnoj godini studija ostvarili slijedeći prosjek ocjena:

  • za studente koji su upisali prvu godinu studija: najmanje 4,00 u IV. godini srednje škole
  • za upis na svaku slijedeću godinu studija: prosjek od najmanje 3,50
  • za učenike koji su upisali prvu godinu srednje škole: prosjek od najmanje 4,00 u posljednjoj godini osnovne škole
  • za upis u svaku slijedeću godinu srednješkolskog obrazovanja: prosjek od najmanje 4,00 u posljednjoj školskoj godini.

5. Zahtjevu se prilaže:
5.1
fotokopija osobne iskaznice ili domovnice
5.2 uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci)
5.3

  • za STUDENTE – koji su upisali prvu godinu studija: svjedodžba III i IV razreda srednje škole
  • koji su upisali svaku narednu godinu: potvrdu o uspjehu postignutom tijekom protekle akademske godine
  • za UČENIKE – svjedodžbe o postignutom uspjehu tijekom proteklih dviju školskih godina

5.4 uvjerenje o upisu u srednju školu, ili o redovnom upisu na visokoškolsku ustanovu u akademskoj godini
2010/2011.,
5.5 diplome, potvrde i ostala priznanja o nagradama ostvarenim u prethodnoj godini studija na natjecanja
županijskog, državnog ili međudržavnog značaja iz oblasti vezane za daljnje obrazovanje
5.6 potvrda o smještaju u đačkom/studentskom domu, odnosno o podstanarstvu
5.7 potvrda o plaći zaposlenih članova kućanstva za prethodnu godinu, odnosno potvrdu o nezaposlenosti
5.8 potvrda o školovanju ostalih članova kućanstva van mjesta prebivališta (samo srednja škola ili fakultet)
5.9 dokaz o podmirenju svih dospjelih dugovanja prema Gradu Vodnjanu-Dignano (potvrda Grada)

6. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u pisarnici Grada, Trgovačka 2/I, 52215 Vodnjan ili na internet stranici Grada Vodnjana (Obavijesti za građane – Natječaji).

7. Popunjeni zahtjevi uz potrebnu dokumentaciju podnose se do 22. listopada 2010. godine na adresu: GRAD VODNJAN-DIGNANO, Trgovačka 2, 52215 Vodnjan, preporučenom poštom ili se mogu predati u pisarnici Grada.

8. Zahtjevi predani izvan roka neće se razmatrati.

 

Materijali

Zahtjev (88 kb)
Pravilnik (62 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu