Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Benkovca

Baza natječaja

Stipendije Grada Benkovca

Rok za prijavu: 14.10.2010.

Kontakt institucija: Grad Benkovac
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija učenicima i studentima s područja Grada Benkovca
za školsku (akademsku) godinu 2010/2011.

I Grad Benkovac dodjelit će za školsku (akademsku) godinu 2010/2011. stipendije učenicima i studentima s područja Grada Benkovca.

II Pravo na stipendiju mogu ostvariti redovni učenici i studenti upisani u srednjim školama i visokim učilištima u Republici Hrvatskoj čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada Benkovca, i to: 

 • učenici 
  1. učenici prvog razreda srednjih škola koji su u prethodnoj godini obrazovanja imali prosjek ocjena najmanje 4,80 ………………………………10 stipendija
  2. učenici drugog, trećeg i četvrtog razreda srednjih škola ……….25 stipendija
  3. učenici prvog, drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole čiji je roditelj poginuo ili nestao u Domovinskom ratu, uz potvrdu o redovnom upisu, bez obzira na uspjeh u prethodnog godini školovanja 
 • studenti 
  1. studenti prve godine studija koji su u prethodnoj godini školovanja imali prosjek ocjena najmanje 4,00……………………….10 stipendija 
  2. studenti druge, treće, četvrte i pete godine ...............................45 stipendija 
  3. studenti prve, druge, treće, četvrte i pete godine, čiji je roditelj poginuo ili nestao u Domovinskom ratu, uz potvrdu o redovnom upisu, bez obzira na uspjeh
 • učenici koji se školuju za deficitarna obrtnička zanimanja
  • prema Zaključku o utvrđivanju deficitarnih zanimanja na području Grada Benkovca (Službeni glasnik Grada Benkovca br.07 /09 ), dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti: uvjerenje o prebivalištu za podnositelja i roditelje, preslik svjedodžbe za proteklu školsku godinu i potvrdu o upisu tekuće godine školovanja.

III Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti: 

 1. učenici i studenti koji su korisnici stipendija po drugoj osnovi, 
 2. učenici koji se školuju izvan područja Grada Benkovca za programe koji se organiziraju i izvode u srednjim školama Grada Benkovca.

IV Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija učenicima i studentima su: 

 • uspjeh u dosadašnjem školovanju, sudjelovanje na natjecanjima, socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata, deficitarnost zanimanja u Gradu Benkovcu, sudioništvo roditelja u Domovinskom ratu. 
 • detaljniji kriteriji za odabir kandidata koji se prijave na natječaj određeni su Pravilnikom o stipendiranju i nagrađivanju učenika i studenata Grada Benkovca („Službeni glasnik Grada Benkovca“, broj: 06/09), koji možete pogledati na Oglasnoj ploči Grada Benkovca i na www.benkovac.hr

V Potrebna dokumentacija uz prijavu na natječaj (nove prijave): 

 1. uvjerenje o prebivalištu ili preslik osobne iskaznice (za podnositelja i roditelje),
 2. potvrda o upisu u srednju školu ili fakultet,
 3. preslik svjedodžbe(učenici), odnosno prijepis ocjena prethodne šk.godine (studenti)
  s izračunatom prosječnom ocjenom,
 4. potvrda o prosječnom mjesečnom primanju u protekla tri mjeseca roditelja ili staratelja (plaća, mirovina - za oba roditelja),
 5. potvrda o poreznom opterećenju za proteklu godinu (oba roditelja),
 6. izjava o zajedničkom domaćinstvu (ovjerena), 
 7. preslik rješenja o pravu na stalnu socijalnu pomoć (korisnici soc.pomoći), 
 8. preslik evidencijskog kartona za nezaposlene roditelje, 
 9. uvjerenje mjerodavnog tijela državne uprave o statusu djeteta poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja, 
 10. preslik rješenja o invalidnosti roditelja (RVI), 
 11. potvrda o sudioništvu roditelja u Domovinskom ratu, 
 12. potvrde, diplome i slično o sudjelovanju na natjecanjima.

VI Korisnici stipendije koji ne završe uspješno školsku/akademsku godinu za koju su primali stipendiju dužni su u cijelosti vratiti primljeni iznos stipendije, što će se regulirati ugovorom.

VII Rok za podnošenje prijava je 14.09.2010. Svu potrebnu dokumentaciju za natječaj dostaviti na adresu:

GRAD BENKOVAC, "Natječaj za dodjelu stipendija", Šetalište Kneza Branimira 12,
23 420 Benkovac.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati. Obrazac prijave za stipendiju možete preuzeti u Pisarnici Grada Benkovca i web stranici: www.benkovac.hr  
Odluka o dodjeli stipendija učenicima i studentima biti će objavljena u dnevnom tisku, na Oglasnoj ploči Grada Benkovca i na web stranici Grada Benkovca: www.benkovac.hr

 

Materijali

Prijavni obrazac (37 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu