Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za stipendije Grada Rovinja

Baza natječaja

Natječaj za stipendije Grada Rovinja

Rok za prijavu: 15.10.2010.

Kontakt institucija: Grad Rovinj
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J

za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima za akademsku 2010./2011. godinu


1. U akademskoj 2010./2011. godini Grad Rovinj-Rovigno dodijelit će šesnaest (16) novčanih potpora za studente i šest (6) za učenike srednjih škola.
2. Novčana potpora se odobrava za redovno školovanje odnosno za redovan studij.
3. Pravo na podnošenje zahtjeva imaju učenici srednjih škola i studenti sa prebivalištem na području Grada Rovinj-Rovigno, koji su državljani Republike Hrvatske, a koji se školuju ili studiraju izvan mjesta prebivališta roditelja.
4. Zahtjev za novčanu potporu podnosi se na posebnom obrascu koji se nalazi ispred pisarnice Grada Rovinj-Rovigno i na Internet stranici Grada Rovinj-Rovigno.
5. Natječaj je otvoren od 1. do 15. listopada 2010. godine.
6. Zahtjevu za novčanu potporu prilaže se:
Obvezna dokumentacija:
- potvrda o upisu u srednju školu ili visoko učilište
a) za utvrđivanje općeg uspjeha u obrazovanju u prethodne dvije godine školovanja:
- svjedodžbe za posljednje dvije godine obrazovanja ili potvrde visokog učilišta o položenim ispitima (prijepis ocjena) za posljednje dvije godine obrazovanja
- plan ispita za prethodnu akademsku godinu i potvrdu o položenim ispitima (za studente koji studiraju u inozemstvu)
- uvjerenje o prebivalištu
- domovnica ili preslika domovnice (ovjera preslike nije potrebna)
Dodatna (neobavezna) dokumentacija:
a) za utvrđivanje prihoda za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine:

 • izjava o broju članova obitelji i prihodima zajedničkog domaćinstva uz slijedeću dokumentaciju:
  - potvrde o isplaćenim plaćama
  - potvrde o isplaćenim mirovinama i drugih prihoda
  - potvrde o pohađanju škole ili visokog učilišta braće i sestara
  - potvrda o nezaposlenosti nadležne ustanove za nezaposlene osobe

b) za utvrđivanje statusa samohranog roditelja:

 • Izvod iz matice rođenih ili umrlih, presuda o razvodu braka

c) za utvrđivanje statusa djeteta bez oba roditelja:

 • Izvod iz matice umrlih

d) za utvrđivanje posebnih okolnosti:

 • rješenje Centra za socijalnu skrb

e) priznata postignuća:

 • uvjerenje o nagradi rektora sveučilišta
 • priznanje za osvojeno 1 – 3 mjesto na županijskom natjecanju
 • priznanje za osvojeno 1 – 3 mjesto na državnom natjecanju
 • diploma za nastup u ekipi koja se natječe u I Hrvatskoj ligi uz potvrdu o registraciji matičnog kluba
 • diploma za nastup za državnu reprezentaciju uz potvrdu nacionalnog granskog saveza ili Hrvatskog olimpijskog odbora
 • diploma za nastup na Mediteranskim igrama, Europskom, Svjetskom prvenstvu ili Olimpijskim igrama

Sudjelovanje na natjecanjima boduje se samo ako su natjecanja verificirana od strane nadležnih institucija, a uzima se u obzir sudjelovanje i plasman u prethodne dvije godine obrazovanja.
7. Ukoliko uz zahtjev nije priložena dodatna dokumentacija, bodovanje će se izvršiti na temelju valjano dostavljene obvezne dokumentacije.
8. Nepravodobne prijave ili prijave sa nepotpunom obveznom dokumentacijom neće se razmatrati. Propisana dokumentacija dostavlja se u izvorniku ili ovjerenoj preslici ukoliko nije drukčije naznačeno.
9. Zahtjev s propisanom dokumentacijom dostavlja se poštom na adresu:
Grad Rovinj-Rovigno, Upravni odjel za društvene djelatnosti Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti br. 2, ili osobno u pisarnicu Gradske uprave.
10. Bodovna lista biti će objavljena na oglasnoj ploči Grada Rovinj-Rovigno i na Internet stranici Grada Rovinj-Rovigno u roku od 20 dana od dana zaključenja Natječaja.
11. Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak ukupan broj bodova, prednost na listi ostvaruje se na osnovi boljeg uspjeha u obrazovanju.
12. U roku od 3 dana od objavljivanja bodovne liste, svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na listu gradonačelniku Grada Rovinj-Rovigno.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu