Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Zaprešića

Baza natječaja

Stipendije Grada Zaprešića

Rok za prijavu: 05.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Zaprešić
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
ZA DODJELU STIPENDIJA GRADA ZAPREŠIĆA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA ZA ŠK./AKADEMSKU GODINU 2010./2011.

1. Za školsku / akademsku godinu 2010./2011. dodijelit će se sljedeći broj stipendija

 • stipendije učenicima srednjih škola 18
 • stipendije učenicima srednjeg glazbenog usmjerenja 1
 • stipendije studentima preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija u Zagrebu 10
 • stipendije studentima Visoke škole za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti "Baltazar Adam Krčelić" u Zaprešiću: 4
  - stručni studij 2
  - specijalistički diplomski stručni studij 2
 • stipendije studentima ostalih visokih učilišta 4
  - stručni studij 2
  - specijalistički diplomski stručni studij 2
 • stipendije studentima visokog glazbenog usmjerenja 1
 • stipendije učenicima deficitarnih zanimanja 4
  Ukupno 42

2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija Grada Zaprešića imaju učenici i studenti koji udovoljavaju sljedećim minimalnim uvjetima:

a) učenici :

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište u gradu Zaprešiću najmanje šest mjeseci prije dana raspisivanja natječaja
 • da su redoviti učenici pretposljednjeg ili posljednjeg razreda srednje škole da su prethodne razrede srednje škole završili s najmanjom prosječnom ocjenom 4,51
 • da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi
 • da nisu stariji od 20 godina
 • da nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom

b) studenti :

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište u gradu Zaprešiću najmanje šest mjeseci prije dana raspisivanja natječaja
 • da su redoviti studenti pretposljednje ili posljednje godine:
  • preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija u Zagrebu
  • stručnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija Visoke škole za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti „Baltazar Adam Krčelić“ u Zaprešiću
  • ostalih stručnih ili specijalističkih diplomskih stručnih studija, i to samo onih programa, odnosno usmjerenja koji nisu zastupljeni u Visokoj školi za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti „Baltazar Adam Krčelić“ u Zaprešiću
 • da su prethodne godine studija završili s najmanjom prosječnom ocjenom 4,25
 • da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija 
 • da nisu stariji od 26 godina
 • da nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom

c) stipendije za deficitarna zanimanja:

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđena je sljedeća lista deficitarnih zanimanja koja se odnose na područje grada Zaprešića, a za koja će biti dodijeljene stipendije:

 • zidar
 • tesar
 • armirač
 • krovopokrivač.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije za deficitarna zanimanja imaju kandidati koji udovoljavaju sljedećim minimalnim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište u gradu Zaprešiću najmanje šest mjeseci prije dana raspisivanja natječaja
 • da su redoviti učenici pretposljednjeg ili posljednjeg razreda srednje strukovne škole
 • da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali razred u srednjoj školi
 • da nisu stariji od 20 godina
 • da nemaju zaključen ugovor o stipendiranju s drugim stipenditorom.

3. Stipendija Grada Zaprešića dodjeljuje se za dvanaest mjeseci računajući od 1. listopada 2010. godine.

Stipendija za učenike iznosi 500,00 kn mjesečno, a za studente 1.000,00 kn mjesečno.

4. Kriteriji za dodjelu stipendije Grada Zaprešića su:

 • uspjeh u školovanju
 • izvrsnost (osvojene nagrade)
 • socijalni status obitelji

5. Zahtjevi za dodjelu stipendija dostavljaju se do 05. studenog 2010. godine na adresu:

Grad Zaprešić, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Nova ulica 10, 10290 Zaprešić, s naznakom ″Za natječaj za dodjelu stipendija Grada Zaprešića″

Uz zahtjev za dodjelu stipendije potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

a) popunjenu prijavnicu (obrazac se preuzima u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Zaprešića ili na gradskoj službenoj web stranici),

b) potvrdu o podmirenim zakonskim i ugovornim obvezama prema Gradu Zaprešiću kandidata, te za nekretninu u kojoj kandidat živi, neovisno o tome u čijem se vlasništvu nekretnina nalazi (izdaje se u Upravnom odjelu za financije i gospodarski razvitak Grada Zaprešića),

c) presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,

d) uvjerenje o prebivalištu u gradu Zaprešiću, ne starije od 6 mjeseci,

e) potvrdu o upisu u školsku/akademsku godinu 2010./2011.,

f) svjedodžbe, odnosno ovjereni prijepis ocjena za prethodne dvije godine školovanja,

g) životopis,

h) preslika kartice žiro računa kandidata,

i) rješenja i potvrde:

 • o prosjeku plaće za zadnja tri mjeseca, odnosno potvrdu o prihodima oba roditelja,
 • o zadnjoj isplati, ako kandidat, njegov roditelj ili osoba koja ga uzdržava 

                               kao korisnik socijalne skrbi ostvaruje pravo na stalnu pomoć,

                               prima doplatak za djecu za kandidata (samo za učenike srednje škole)

 • da je kandidat dijete samohranog roditelja ili bez roditelja,
 • da je kandidat roditelj ili skrbnik maloljetnog djeteta,
 • da je roditelj kandidata nezaposlen i vodi se u evidenciji ili se prijavio HZZ-u najmanje 30 dana prije objave natječaja,
 • da je kandidat dijete hrvatskog branitelja ili poginulog hrvatskog branitelja,
 • da je kandidat dijete invalida preko 50% (preslika rješenja o invaliditetu za svakog roditelja invalida),
 • da je kandidat invalid ili učenik s teškoćama u razvoju (preslika rješenja),
 • potvrda Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa o uspjehu na državnom ili međunarodnom natjecanju, smotri ili olimpijadi (preslika) u prethodne dvije godine školovanja za predmete/aktivnosti koje se odnose na struku srednjoškolskog obrazovanja / studija za koju kandidat traži stipendiju
 • potvrda o dodijeljenoj rektorovoj, dekanovoj ili drugoj posebnoj nagradi od strane rektora, dekana, sveučilišta ili veleučilišta u prethodne dvije godine školovanja za predmete/aktivnosti koje se odnose na struku studija za koju kandidat traži stipendiju.

6. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavit će se na oglasnoj ploči Grada Zaprešića najkasnije 30 dana nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.

7. Priloženi dokumenti neće se po završetku natjecanja vratiti kandidatu.

8. Zahtjevi koji ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju i koji nisu pravovremeni neće se uzeti u obzir.

 

Materijali

Obrazac za stipendije (41 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu