Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija Grada Crikvenice

Baza natječaja

Stipendija Grada Crikvenice

Rok za prijavu: 13.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Crikvenica
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

NATJEČAJ
ZA DODJELU STIPENDIJA NADARENIM UčENICIMA SREDNJIH ŠKOLA
I STUDENTIMA SA PODRUčJA GRADA CRIKVENICE U ŠKOLSKOJ 2010./2011. GODINU

1. Pravo pristupa natječaju imaju redovni učenici i redovni studenti škola i fakulteta u sastavu MZOŠ, hrvatski državljani s prebivalištem na području Grada Crikvenice, i postignutim općim uspjehom u posljednje dvije školske godine, i to:

 • učenici srednjih škola, trećeg i četvrtog razreda, s prosjekom ocjena iznad 4,50
 • studenti svih studijskih godina i smjerova s prosjekom ocjena iznad 3,50

2. Osobe koje udovoljavaju uvjetima moraju se prijaviti na posebnom formularu:
“Prijava na natječaj za stipendiju nadarenog učenika ili studenta u školskoj godini 2010./2011." kojeg mogu dobiti u Gradu Crikvenici - Upravnom odjelu za javne potrebe, Crikvenica, Kralja Tomislava 85, soba 23 ili na web stranici www.crikvenica.hr  
3. Pristupnik natjecaju treba priložiti:
a) Srednjoškolci

 • popunjenu “Prijavu na natječaj”
 • presliku svjedodžbe o uspjehu u prethodnom razredu, uz predočenje originala
 • uvjerenje o upisu u školsku godinu za koju se traži stipendija
 • priznanja, diplome, rezultati sa natjecanja iz prethodne školske godine,
 • osobnu iskaznicu (presliku) ili potvrdu o prebivalištu na području Grada Crikvenice (ne stariju od mjesec dana),
 • presliku domovnice uz predočenje originala.
 • presliku osobne iskaznice jednog roditelja (ukoliko je ucenik maloljetan)

b) Studenti

 • popunjenu “Prijavu za natječaj"
 • uvjerenje o upisu u školsku godinu za koju se traži stipendija
 • za upis u 1. godinu preddiplomskog sveucilišnog ili stručnog studija:
  uspjeh posljednja dva razreda srednje škole; priznanja,diplome,rezultati iz prethodne dvije godine,
 • za upis u 2. godinu preddiplomskog sveučilišnog ili stručnog studija:
  prijepis ocjena s 1. godine studija;priznanja,diplome,rezultati iz prethodne godine,
 • za upis u 3. godinu preddiplomskog sveučilišnog ili stručnog studija prijepis ocjena prethodne dvije godine studija; priznanja, diplome, rezultati iz prethodne dvije godine,
 • za upis u 4. godinu studija (1. godinu diplomskog sveučilišnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija): prijepis ocjena prethodnih godina studija za prve tri godine preddiplomskog sveučilišnog ili stručnog studija
 • za upis u 5.godinu studija (2. godinu diplomskog sveučilišnog ili specijalističkog diplomskog stručnog): prijepis ocjena prethodnih godina studija: posebno za prve tri godine preddiplomskog sveucilišnog ili stručnog studija, i posebno za četvrtu godinu (prvu diplomskog sveučilišnog ili specijalističkog diplomskog stručnog)
 • Za studije koji su organizirani kao integrirani (preddiplomski i diplomski)četverogodišnji ili petogodišnji; izvod ocjena treba biti odvojen po studijskim godinama (za upis u 2. godinu izvod sa prve; za upis u 3. godinu – izvod ocjena prve i druge godine; za upis u 4. godinu – izvod prve tri godine; i za 5. godinu – izvod odvojen za prve tri i posebno za četvrtu.)
 • osobnu iskaznicu (presliku)
 • presliku domovnice uz predočenje originala,

4. Rok prijave na natječaj traje 15 dana od dana objave natječaja. Prijave sa potrebnom dokumentacijom predaju se osobno ili putem pošte u Upravnom odjelu za javne potrebe Grada Crikvenice, Kralja Tomislava 85, soba 23. U slucaju predaje dokumenata putem pošte preslike moraju biti ovjerene.
5.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
6. Originalni dokumenti vraćaju se nakon provedenog natječajnog postupka. O rezultatima natječaja svi kandidati ce biti obaviješteni u roku od 30 dana nakon isteka roka za prijavu.
Stipendist i Grad Crikvenica zakljucuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama.

 

Materijali

Obrazac za stipendiju (32 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu