Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Belog Manastira

Baza natječaja

Stipendije Grada Belog Manastira

Rok za prijavu: 30.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Beli Manastir
Razina studija: nije definirano
Područje studija: prirodne znanosti, društvene znanosti
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira
za školsku godinu 2010/2011.

1. Grad Beli Manastir će za školsku godinu 2010/2011. dodijeliti pet stipendija studentima prirodnog ili društvenog usmjerenja.
2. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Grada Belog Manastira imaju studenti koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da su redovito upisani na studij u Republici Hrvatskoj (dakle imaju status redovnog studenta),
 • da imaju prebivalište na području Grada Belog Manastira,
 • da nemaju odobren kredit ili stipendiju od strane drugog subjekta ili nisu polaznici jedne od škola (akademija) visokoškolskih ustanova koje svojim polaznicima osiguravaju besplatne udžbenike, boravak i prehranu,
 • za studente I. godine studija da imaju prosjek ocjena u prethodnoj školskoj godini u srednjoškolskoj ustanovi najmanje 4,50, a za studente II. i viših godina studija da imaju na studiju najmanje prosjek ocjena 3,00.

3. Mjerila na temelju kojih se obavlja odabir predloženika za dodjelu stipendija jesu:

 • prosjek ocjena u prethodnoj školskoj godini,
 • objavljeni radovi ili priznati patenti/izumi (u zemlji i inozemstvu),
 • osvojene nagrade (države, županije, grada, sveučilišta, fakulteta ili srednje škole),
 • osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na natjecanjima (županijsko, državno ili međunarodno),
 • djeca branitelja Domovinskog rata,
 • socijalno-materijalno stanje,
 • deficitarna zanimanja.

4. Međusobna prava i obveze korištenja stipendije uredit će se ugovorom.
5. Visina mjesečne stipendije iznosi: 500,00 kuna neto.
6. Natječaj traje do 30. studenoga 2010. godine.
7. Molbe za dodjelu stipendije dostavljaju se u navedenom roku na adresu:
GRADONAČELNIKU GRADA BELOG MANASTIRA
Beli Manastir, Kralja Tomislava 53
s naznakom "Natječaj za stipendiju Grada Belog Manastira"

Uz molbu za dodjelu stipendije student je dužan priložiti preslike slijedećih dokumenata:

 • potvrdu o upisu na fakultet u školskoj godini 2010/2011.,
 • za studente I. godine svjedodžbu završnog razreda, a za studente II. i viših godina studija prijepis ocjena prethodno završenih godina studija,
 • dokaz o objavljenim radovima ili priznatim izumima, te dobivenim nagradama i priznanjima,
 • dokaz o osvojenom prvom, drugom ili trećem mjestu na natjecanjima,
 • rješenje ili potvrdu:
 • da je bez oba roditelja,
 • da je bez jednog roditelja,
 • da je roditelj ili sam predloženik invalid 80% i više,
 • da roditelj, skrbnik, ili sam student prima socijalnu pomoć ili ima socijalnu iskaznicu,
 • da je još neki od članova domaćinstva upisan na studij,
 • da prihod domaćinstva predloženika po članu iznosi 1000,00 kn i manje(potvrdu o visini dohotka za svakog člana domaćinstva iz Porezne uprave Beli Manastir, kao i Izjavu o zajedničkom domaćinstvu),
 • da je roditelj branitelj Domovinskog rata.
 • potvrdu o mjestu prebivališta,
 • rodni list,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnicu).

8. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Grada Belog Manastira objavit će se na Oglasnoj ploči Grada Belog Manastira, u Ulici Kralja Tomislava 53, najkasnije 30 dana nakon isteka roka za podnošenje molbi.
9. Molbe koje ne sadrže svu potrebnu dokumentaciju i koje nisu pravovremeno podnesene neće se razmatrati.
10. Priloženi dokumenti neće se vratiti kandidatima poslije završetka natječaja.

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Belog Manastira (2009)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu