Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Dubrovnika

Baza natječaja

Stipendije Grada Dubrovnika

Rok za prijavu: 28.11.2010.

Kontakt institucija: Grad Dubrovnik
Razina studija: nije definirano
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, umjetničko područje
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu stipendija nadarenim studentima
za školsku godinu 2010./2011.

I.Grad Dubrovnik će dodijeliti 15 studentskih stipendija nadarenim studentima za akademsku godinu 2010./2011. i to:

 • 7 stipendija u području prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti te području biomedicine i zdravstva;
 • 3 stipendije u području društvenih i humanističkih znanosti i
 • 5 stipendija u umjetničkom području sukladno Pravilniku o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama (NN 76/05, 78/08, 118/09).

II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika najmanje šest mjeseci prije raspisivanja natječaja, koji imaju status redovnog studenta, koji nemaju odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta te koji:

 • su u posljednje četiri godine školovanja postigli opći uspjeh od najmanje 4,50 za svaku pojedinu godinu obrazovanja (studenti prve godine), odnosno koji su za svaku pojedinu godinu studija postigli najmanju prosječnu ocjenu 3,50 ili
 • su na smotrama i natjecanjima u okviru sustava natjecanja Ministarstva prosvjete i športa osvojili, kao pojedinci ili kao članovi skupine, neko od prva tri mjesta.

III. Iznos stipendija koje će se dodijeliti je:

 • za studente na školovanju u Dubrovniku – 600,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz),
 • za studente na školovanju izvan Dubrovnika – 1.200,00 kuna mjesečno (osim za mjesece srpanj i kolovoz).

IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od dana njegove objave u Dubrovačkom vjesniku na adresu: Grad Dubrovnik, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo, Gundulićeva poljana 10, 20 000 Dubrovnik.
V.
Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo odnosno na službenim stranicama Grada Dubrovnika) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze: 

 • Domovnicu (preslik),
 • Potvrdu o prebivalištu,
 • Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,
 • Ovjerenu izjavu da nemaju već odobrenu stipendiju od nekog drugog subjekta,
 • Svjedodžbe posljednje četiri godine školovanja u srednjoj školi – za studente prve
  godine (preslici), odnosno prijepis ocjena za svaku pojedinu godinu studija za studente koji već studiraju,
 • Potvrdu o eventualnom sudjelovanju na školskim natjecanjima,
 • Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj (nije obvezno):
  - dokaz o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva,
  - dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja,
  - dokaz o invalidnosti kandidata,
  - dokaz o ostvarivanju jednog od oblika pomoći Centra za socijalnu skrb,
  - izjavu da je kandidat dijete samohranog roditelja (koji ne prima nikakvu financijsku
  pomoć od drugog roditelja),
  - dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece.

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.
VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

 • Opći uspjeh u prethodnom školovanju,
 • Materijalni i socijalni položaj.

VIII. Temeljem podnesene dokumentacije i gore spomenutih kriterija u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava obavit će se bodovanje i napraviti prijedlog liste kandidata za dobivanje stipendije. Svaki kandidat može u roku od 8 dana putem Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo gradonačelniku Grada Dubrovnika podnijeti pisani prigovor na prijedlog liste. Gradonačelnik Grada Dubrovnika donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Dubrovnika.
IX. Ovaj natječaj objavit će se u Dubrovačkom vjesniku i na službenim stranicama Grada Dubrovnika.

 

Materijali

Prijavnica (63 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu