Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Kastva

Baza natječaja

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima Grada Kastva

Rok za prijavu: 11.11.2011.

Kontakt institucija: Grad Kastav
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog natječaja je dodjela ukupno 10 stipendija učenicima srednjih škola i studentima, 14 stipendija nadarenim učenicima i studentima, te 4 sportske stipendije učenicima srednjih škola i studentima.

Gradonačelnik Grada Kastva zadržava pravo drugačijeg raspoređivanja stipendija ako nema dovoljno kandidata za pojedinu vrstu stipendije.

 

UVJETI NATJEČAJA

Natjecati se mogu učenici i studenti koji udovoljavaju :

A) općim uvjetima:

 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da imaju prebivalište na području Grada Kastva,
 • da nisu korisnici kredita i stipendija po drugoj osnovi.

B) posebnim uvjetima:

B1.) Za učenike srednjih strukovnih škola za obrtnička zanimanja tradicionalna na području Grada Kastva:

 • status redovnog učenika najmanje prve godine srednje škole,
 • srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 2,75 za svaku godinu.

B2.) Za učenike srednjih škola:

 • status redovnog učenika najmanje druge godine srednje škole u RH,
 • srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 4,00 za svaku godinu.
 • srednja ocjena u prethodne dvije godine obrazovanja najmanje 3,75 za svaku pojedinu godinu obrazovanja za učenike čije obitelji ispunjavaju uvjete prihoda iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Kastva (“Službene novine” PGŽ br. 25/10. i 15/11.).
 • srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 3,75 za svaku godinu za učenike koji se prijavljuju za sportske stipendije

B3.) Za studente:

 • status redovnog studenta najmanje druge godine, uključivši apsolvente prve godine apsolventskog staža na jednom od veleučilišta ili sveučilišta u RH
 • srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 3,75 za svaku godinu,
 • srednja ocjena u posljednje dvije godine obrazovanja najmanje 3,50 za svaku godinu za studente koji se prijavljuju za sportske stipendije
 • zadovoljeni uvjeti fakulteta za upis u slijedeću akademsku godinu.

 

KRITERIJI ZA DODJELU STIPENDIJA

Stipendije za učenike i studente dodijelit će se temeljem Kriterija za stipendiranje učenika i studenata za školsku–akademsku 2011/2012., Kriterija za stipendiranje nadarenih učenika i studenata za školsku-akademsku 2011/2012. godinu i Kriterija za dodjelu sportskih stipendija učenicima i studentima za školsku-akademsku 2011/2012., koje je donio gradonačelnik Grada Kastva dana 08. kolovoza 2011.g.

 

SUDJELOVANJE U NATJEČAJU

Na natječaju kandidati sudjeluju temeljem dostave ispunjenog obrasca “PRIJAVA”, kojoj se prilažu dokumenti propisani kriterijima za stipendiranje, s time da se kandidati mogu prijaviti za dodjelu samo jedne vrste stipendije. Obrazac “PRIJAVA” i kriteriji iz točke 3. mogu se podignuti u Upravi Grada Kastva, Kastav, Zakona kastafskega 3 odnosno kao tekst natječaja, dostupni su na WEB stranici Grada Kastva www.kastav.hr. Prijave se dostavljaju ili predaju na adresu: GRAD KASTAV, 51215 Kastav, Zakona kastafskega 3.

Prijave se dostavljaju zaključno do :

 • 30. rujan 2011. godine, za učenike srednjih škola
 • 11. studeni 2011. godine, za studente

Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.

Odluku o dodjeli stipendija donosi Gradonačelnik Grada Kastva. Na temelju Odluke o dodjeli stipendija zaključuje se ugovor o stipendiranju.

 

Materijali

Kriterij nadareni - stipendije (53 kb)
Kriteriji redovne stipendije (49 kb)
Kriteriji sportaši - stipendije (52 kb)
Prijavnica (253 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu