Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija Grada Omiša učenicima i studentima slabijeg imovinskog stanja ili s posebnim potrebama

Baza natječaja

Stipendija Grada Omiša učenicima i studentima slabijeg imovinskog stanja ili s posebnim potrebama

Rok za prijavu: 02.11.2011.

Kontakt institucija: Grad Omiš
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

N A T J E Č A J
za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima
slabijeg imovnog stanja ili s posebnim potrebama za 2011./2012.g.

 

Grad Omiš u školskoj/akademskoj 2011./2012.g. dodjeljuje po 10 potpora redovnim srednjoškolskim učenicima i po 10 potpora redovnim studentima dodiplomskih studija te potreban broj potpora osobama s posebnim potrebama. Visina mjesečne potpore za učenike je *500,00 kn, a za studente *700,00 kn.
 

Pravo natjecanja imaju:

 • učenici i studenti državljani Republike Hrvatske čiji roditelji /staratelji imaju prebivalište na području Grada Omiša posljednjih pet godina, a koji su u tekućoj godini imali ukupne prosječne mjesečne prihode po članu kućanstva u iznosu manjem od *1.340,00 kn,
 • kao i potpuno slijepe, gluhonijeme ili nepokretne osobe te osobe bez oba roditelja bez obzira na prihode.

Pravo natjecanja nemaju:

 • osobe koje se dodatno ili izvanredno obrazuju uz rad i vlastite potrebe,
 • te one koje primaju stipendiju ili drugu sličnu novčanu potporu.

Pristupnici po natječaju za dodjelu potpora svoje prijavke podnose u roku 15 dana računajući od dana objave u dnevnom listu Obavijesti o raspisivanju natječaja i to na adresu: Grad Omiš, Trg kralja Tomislava 5/1, 21310 Omiš, s naznakom «potpore za otežane uvjete učenja».


Prijava sadrži:

 • ime i prezime te adresu pristupnika;
 • potpis jednog roditelja/staratelja za malodobnog pristupnika;
 • broj računa u poslovnoj banci na koji će se doznačavati odobrena potpora;
 • izjave:
  a) da prihvaća sva prava i obveze iz Pravila o dodjeli novčanih potpora,
  b) da ne prima stipendiju ili drugu sličnu potporu,
  c) da će po pozivu dostaviti na uvid izvornik tražene isprave;
  - priloge:
  a) potvrdu obrazovne ustanove o redovnom upisu po prvi put u odgovarajući razred/ godinu,
  b) svjedodžbu prethodno završenog razreda srednje škole odnosno potvrdu o prosjeku
  ocjena prethodno završene godine studija,
  c) potvrdu o prebivalištu za roditelje/staratelje odnosno punoljetne osobe bez oba roditelja posljednjih pet godina prema danu objave natječaja,
  d) sastav kućanstva (obrazac Narodne novine UT-V-101),
  e) dokaze o redovnom studiju članova uže obitelji,
  f) potvrde i druge dokaze o ukupnim primanjima članova kućanstva za siječanj do rujan mjesec tekuće godine (npr. poslodavac, zdravstveni i mirovinski zavod, zavod za zapošljavanje, porezna uprava /za prethodnu godinu/, centar za socijalnu skrb, sudske i upravne rješidbe i sl.),
  g) preslik akta o pravu pristupnika ili člana uže obitelji iz socijalne skrbi, temeljem invalidnosti, iz statusa djeteta poginule, umrle, nestale ili zatočene osobe iz Domovinskog rata odnosno dokaz o samohranosti.
  Obrazac Prijave može se preuzeti u sjedištu Grada Omiša ili na njegovoj službenoj web stranici: www.omis.hr.
   

Odluku o dodjeli potpora donosi gradonačelnik Grada Omiša prema listi prvenstva o čemu će sudionici biti pisano izviješteni. Dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 021/755-500.

 

Materijali

Prijavnica (82 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu